Zarządzeniem z dnia 7.06.2018 r. Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, p. Łukasz Wojdyga powołał Zespół ds. wymiany bilateralnej naukowców.  W skład Zespołu wchodzi 10 osób z różnych ośrodków naukowych i instytucji. Przewodniczącym Zespołu powołano prof. dr hab. Marka Ratajczaka. Podstawowym zadaniem Zespołu jest przeprowadzenie oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach realizowanych pod auspicjami NAWA programów bilateralnej wymiany naukowców m.in. z takimi krajami jak Francja, RFN czy Czechy.

Serdecznie gratulujemy