Strona główna

Prof. J. Szambelańczyk w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego


W połowie stycznia odbyło się pierwsze posiedzenie plenarne XII kadencji Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Na posiedzeniu Rada wybrała swoje nowe władze.

Przewodzić Radzie będzie prof. Zbigniew Marciniak z Uniwersytetu Warszawskiego. Wiceprzewodniczącymi zostali prof. Wiesław Banyś z Uniwersytetu Śląskiego oraz prof. Andrzej Więcek ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

W skład rady weszło trzech naukowców wybranych przez Senat Uniwersytetu Ekonomicznego, zgłoszonych na wniosek Rektora prof. dr. hab. Macieja Żukowskiego. Są to:

  • prof. Zbigniew Marciniak, który został przewodniczącym Rady,
  • prof. Bronisław Marciniak - przewodniczący Komisji Nauki,
  • prof. Jan Szambelańczyk, który został przewodniczącym Komisji Ekonomiczno-Prawnej.

Prof. Jan Szambelańczyk to kierownik Katedry Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, członek Senackiej Komisji ds. Organizacyjno-Statutowych, członek Rady Wydziału Ekonomii oraz przedstawiciel Uczelni do Rady Fundacji UEP na kadencję 2016-2020.