Prof. Kamilla Marchewka-Bartkowiak została powołana do Kapituły VII edycji Konkursu Młody Ekonomista organizowanego przez Towarzystwo Ekonomistów Polskich.

Przewodniczącym Kapitały jest prof. Leszek Balcerowicz.


W tym roku uczestnicy w pracach konkursowych zmierzą się z tematem „Znaczenie członkostwa w UE dla polskiej gospodarki”. Zaproszenie do udziału w Konkursie adresowane jest do studentów, którzy nie ukończyli 26 lat.


W skład Kapituły weszli także:


prof. Andrzej Kondratowicz, prof. Elżbieta Adamowicz, prof. Krystyna Bobińska, prof. Henryk Ćwikliński, prof. Urszula Grzelońska, prof. Witold Kwaśnicki, Paweł Szwarcbach, dr Jerzy Thieme, dr Janusz Rowiński, prof. Andrzej Rzońca, dr Grzegorz Szczodrowski, dr Bohdan Wyżnikiewicz.


Etap przesyłania prac konkursowych rozpocznie się 1 września i potrwa do 22 października. 

Gala finałowa KME 2017 odbędzie się w połowie grudnia br.

Na laureatów Konkursu czekają nagrody pieniężne w wysokości 6,4 i 3 tys. złotych oraz nagrody rzeczowe i upominki od Partnerów Konkursu.