Doktor hab. Piotr Manikowski, prof. nadzw. UEP z Katedry Ubezpieczeń, został członkiem zarządu Asia Pacific Risk and Insurance Association (APRIA). Wcześniej – od roku 2014 - był członkiem Rady Naukowej i sekretarzem tej organizacji.

APRIA jest jednym z trzech najważniejszych, międzynarodowych stowarzyszeń ubezpieczeniowych na świecie. Z tej grupy ma najbardziej globalny zasięg i skupia naukowców z prawie wszystkich kontynentów. Spotykają się oni na dorocznych konferencjach w celu przedstawienia wyników najnowszych badań i dyskusji nad bieżącymi wydarzeniami w zakresie ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem.

Konferencje odbywają się w różnych krajach. Dzięki staraniom pracowników Katedry Ubezpieczeń UEP 21. edycja konferencji w 2017 r. pod hasłem „Challenges in the Insurance Market: Transparency and Consumer Protection”, została powierzona Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Poznaniu. Polska stała się pierwszym państwem spoza rejonu Azji i Pacyfiku, któremu nadano prawo organizacji tej konferencji.