W dniu 18 listopada 2016 r. ogłoszono mianowanie na nowych członków Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów na kadencję 2017-2020.      Z Wydziału Ekonomii zostali wybrani:

dyscyplina naukowa - Finanse   

Prof. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska, prof. zw. UEP 

dyscyplina naukowa - Ekonomia  

Prof. dr hab. Andrzej Czyżewski, prof. zw. UEP  

Prof. dr hab. Marek Ratajczak, prof. zw. UEP 


Serdecznie gratulujemy wszystkim mianowanym Profesorom !!!