Z wielka przyjemnością informujemy, że projekt Wydziału Ekonomii pt. Podniesienie kompetencji studentów Wydziału Ekonomii UEP zgłoszony w konkursie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zajął 49 miejsce na liście rankingowej (na 430 złożonych wniosków, z tego 137 ocenionych pozytywnie) i tym samym został wybrany do dofinansowania.

Celem projektu jest nabycie i podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych, komunikacyjnych, w zakresie przedsiębiorczości, informatycznych i analitycznych.

Projekt będzie realizowany w okresie od 1 sierpnia 2017 roku do 31 lipca 2020 roku, a jego budżet wynosi 1 127 867,06 zł. Obejmie on 403 studentów 2 i 3 roku I stopnia oraz 1 i 2 roku II stopnia kierunków Ekonomia, Finanse i rachunkowość oraz Polityka społeczna. Przewidziane są następujące formy wsparcia: 4 certyfikowane szkolenia, 14 zajęć warsztatowych, 7 zajęć realizowanych wspólnie z pracodawcami, 2 zadania praktyczne w formie projektowej oraz 8 cykli wizyt studyjnych u polskich i zagranicznych pracodawców.

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/aktualnosci/art,4646,informacja-o-wynikach-oceny-formalno-merytorycznej-w-konkursie-nr-2prkpower3-12016.html