Mgr Iwona Nowacka zajęła III miejsce w Środowiskowym, międzyuczelnianym konkursie na najlepszą pracę magisterską przygotowaną pod patronatem firmy Biofarm Sp. z o.o. w roku 2016/2017. Praca pt. Samodzielność finansowa a rozwój lokalny na przykładzie gmin aglomeracji poznańskiej, została napisana pod opieką naukową dra Marcina Wiśniewskiego. Organizatorem Konkursu była Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, a sponsorem - firma farmaceutyczna Biofarm Sp. z o.o.

 

Na Konkurs zgłoszono 16 prac magisterskich, w tym z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 5 prac, z Politechniki Poznańskiej - 3 prace, z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - 1, a z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - 7 prac. 


Serdecznie gratulujemy laureatce konkursu i Jej promotorowi!