W dniu 16 listopada 2018 roku Narodowe Centrum Nauki ogłosiło listy rankingowe konkursów: Opus i Preludium. Dwóch naukowców z Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu otrzymało dofinansowanie na realizację projektów badawczych. 

Nagrodzone projekty:

• dr hab. Aleksander Grzelak, Majątek a dochody w gospodarstwach rolnych w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej w paradygmacie rozwoju zrównoważonego, Wydział Ekonomii, konkurs OPUS 15,

• dr Jakub Staniszewski, Strukturalne uwarunkowania zrównoważonej intensyfikacji rolnictwa w regionach Unii Europejskiej, Wydział Ekonomii, konkurs PRELUDIUM 15.

Wyniki na stronie Narodowego Centrum Nauki.

Gratulujemy zwycięzcom!