Studia I stopnia

 

Opis specjalności

 

W XXI wieku czynnikiem decydującym o konkurencyjności firmy w warunkach globalizacji i postrzeganiu pracownika na rynku pracy jest szeroko rozumiana informacja. Umiejętność komunikowania się jest obecnie najbardziej poszukiwana na rynku pracy. Wybierając specjalność publicystyka ekonomiczna i public relations zdobędziesz umiejętności, które będą bardzo pomocne w uzyskaniu pracy (etap aplikacji), jej utrzymaniu, a następnie pozwolą cieszyć się z awansu zawodowego.

 

Specjalność  istnieje nieprzerwanie od ponad dwóch dekad w ramach Katedry Publicystyki Ekonomicznej i Public Relations - pierwszej na świecie i jedynej w Europie, która funkcjonuje w ramach uniwersytetu ekonomicznego pod szyldem public relations. Wizerunek osoby oraz reputacja firmy, urzędu, instytucji stały się obecnie bezcenną wartością, stąd naszą specjalność nazywa się często specjalnością XXI. Kompetencje, jakie tu uzyskasz, sprawią, że będziesz miał nad innymi przewagę na rynku pracy – komunikując się bardzo profesjonalnie i skutecznie.

 

Misją specjalności jest zdobywanie i przekazywanie wiedzy oraz uniwersalnych umiejętności komunikowania się w biznesie, mediach, w ramach firmy. Prowadzimy badania i kształcimy przyszłych menedżerów ds. public relations, specjalistów kreowania wizerunku, dziennikarzy ekonomicznych, negocjatorów, specjalistów komunikowania wewnętrznego, doradców politycznych.


Celem zajęć jest kształcenie:


 • Nowoczesne: dysponujemy własnym studiem TV, w którym studenci mają, m.in. możliwość przygotowania  profesjonalnego cv w formie filmu, co wyróżnia ich potem przy aplikowaniu o pracę. Dużą wagę przywiązujemy do mediów elektronicznych, wykorzystania Internetu. Część zajęć realizowanych jest w ramach wirtualnej platformy edukacyjnej moodle.
 • Praktyczne: stąd staże w agencjach i działach PR, redakcjach mediów, organizacja działań public relations i eventów w praktyce, aktywność w ramach koła naukowego (PRPryzmat), wyjazdy studyjne w kraju i zagranicą.
 • Ciekawe: mamy najlepszych wykładowców łączących wiedzę z praktyką życia gospodarczego i politycznego. W programie sporo zajęć ma charakter warsztatowy.
 • Przyjazne: katedra jest otwarta na odwiedzających, a sprzęt dostępny dla chętnych. Rodzajem nauki pod okiem bardziej doświadczonych osób są wspólne imprezy integracyjne, wyjazdy czy realizacja projektów wizerunkowych.
 • Fachowe: stąd stały kontakt z czołówką krajowego i światowego PR, aktywność międzynarodowa, obecność pracowników i absolwentów katedry w życiu naukowym środowiska PR w kraju i zagranicą (m.in. współpraca z EUPRERA, PSPR, UNESCO CEPES, Europaeische Akademie Berlin). 

 

Wiedza i umiejętności

 

Absolwenci uzyskują praktyczne umiejętności z zakresu:

 • szeroko rozumianego komunikowania,
 • tworzenia strategii wizerunkowych,
 • tworzenia programów telewizyjnych,
 • autoprezentacji,
 • redagowania tekstów prasowych,
 • zarządzania sytuacją kryzysową. 


Obszary tematyczne z wybranymi przedmiotami

 

W programie znajdują się m.in. takie przedmioty, jak: pracownia telewizyjna i radiowa, pracownia publicystyczna, internal relations, internetowe i kryzysowe public relations, lobbing, retoryka, techniki negocjacyjne i socjotechniki, komputerowe redagowanie tekstów, blog, facebook, twitter.

 

Metody nauczania i forma prowadzenia zajęć:
 • warsztaty praktyczne,
 • studia przypadków,
 • realizacja poligonowych przedsięwzięć PR,
 • pracownia publicystyczna, telewizyjna i radiowa,
 • spotkania z praktykami (czołowi polscy dziennikarze i specjaliści PR). 

 

Profil absolwenta

 

Wiedza i umiejętności, jakie uzyskasz na specjalności PEiPR, są w XXI bardzo potrzebne, a właściwie absolutnie niezbędne, aby osiągnąć sukces zawodowy w każdej branży.

 

Ekspert w zakresie komunikowania:
 • specjalista public relations,
 • dziennikarz.


Na naszych absolwentów zapotrzebowanie zgłaszają:
 • korporacje międzynarodowe,
 • firmy,
 • media,
 • instytucje rządowe i samorządowe,
 • politycy i partie polityczne
 • organizacje pozarządowe,
 • szpitale,
 • jednostki promocji miast i regionów.

 

Opinie absolwentów

 

Rafał Czechowski, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Public Relations

Polecam – tu na pewno nie pozwolą wam się nudzić.

 

Maciej Samcik, Dziennikarz Gazety Wyborczej, Laureat Grand Press dla najlepszego w 2005 roku dziennikarza specjalistycznego

Nietuzinkowi ludzie i specyficzne podejście do ekonomii.

 

Adam Górczewski, Dziennikarz RMF FM

To był dla mnie klucz, który otworzył drzwi do mediów elektronicznych - dzięki praktyce dziennikarskiej i PR, wspieranej wysokich lotów teorią, płynnie wszedłem w świat telewizji i radia i trwam w nim skutecznie do dziś.

 

Michał Postrach – Manager w firmie Chocolaterie Ickx w Holandii

Katedra PEiPR to przede wszystkim wspaniała kadra, która w wyjątkowy sposób łączy przekazywaną wiedzę z ogromnym doświadczeniem i pasją. Szczególny nacisk kładzie się tutaj, m. in. na zdolność do samodzielnej analizy i oceny otaczającej rzeczywistości, a następnie na reagowanie na zaistniałą sytuację w sposób jak najbardziej efektywny i profesjonalny z punktu widzenia budowania wizerunku i relacji. Na atrakcyjność specjalności wpływa również jej interdyscyplinarność, czyli łączenie szerokiej wiedzy z zakresu ekonomii z praktycznymi umiejętnościami publicystycznymi i nauką tworzenia odpowiednich planów public relations. Niezwykle ważną częścią zajęć są praktyki, które dają niepowtarzalne możliwości zdobywania doświadczenia poprzez obserwację i uczestniczenie w pracy specjalistów.

 

Anna Jursza-Charazińska  - Analityk ds. Jakości Danych Klienta

Jako absolwentka specjalności PEiPR mam bardzo sympatyczne wspomnienia związane z okresem studiów. Rzeczowa i wyśmienicie przekazywana wiedza przez kadrę składającą się z praktyków branżowych, to tylko jeden z atutów, które na pierwszy plan wypływają w trakcie wspomnień. Zajęcia są ułożone w przemyślany sposób, a specjalistyczne przedmioty dają możliwość wykazania się zarówno osobom wiążącym swoją przyszłość z PR, mediami, jak również tym, którzy swoją przyszłość wiążą z publicystyką ekonomiczną. Co niezwykle ważne z punktu późniejszego zawodowego życia, w trakcie studiów pojawia się szerokie spectrum możliwości do zdobycia doświadczenia. Warto je wykorzystać. …a świadomość tego, że nie ma głupich pytań i że żadne z nich nie pozostanie bez odpowiedzi, a w razie potrzeby zawsze znajdzie się ktoś, kto wyciągnie pomocną dłoń, to cenne wartości, które z okresu studiów zapamiętam na zawsze.Studia II stopnia

 

Opis specjalności

 

Specjalność publicystyka ekonomiczna i public relations na poziomie studiów II stopnia adresowana jest z jednej strony do naszych absolwentów I stopnia, z drugiej zaś do absolwentów z pozostałych kierunków i wydziałów UEP oraz innych uczelni, którzy chcą posiąść umiejętność komunikowania się - obecnie najbardziej poszukiwaną na rynku pracy.

 

Dla naszych absolwentów będzie to kontynuacja studiów na II stopniu; zapewni im ona status wysokiej klasy profesjonalisty w zakresie public relations, dzięki pogłębieniu i uzupełnieniu wiedzy i umiejętności doskonalonych na zajęciach prowadzonych w innym wymiarze i w innym układzie osobowym, niż na I stopniu.

 

Dla absolwentów innych specjalności zajęcia dostosowane są do ich sytuacji, w taki sposób, aby ukończenie specjalności publicystyka ekonomiczna i public relations dawało umiejętność sprawnego komunikowania się, która będzie bardzo pomocna, aby uzyskać pracę (etap aplikacji), utrzymać ją, a następnie móc cieszyć się z awansu zawodowego. Realizacja dwóch wariantów jest możliwa, ponieważ grupy ćwiczeniowe w przypadku naszej specjalności są z obiektywnych względów dzielone, np. w studiu telewizyjnym nie mogą liczyć więcej niż 16 osób. Specjalność publicystyka ekonomiczna i public relations na poziomie studiów II stopnia jest szczególnie atrakcyjna i wskazana dla absolwentów tych specjalności, w których podejmowano problematykę komunikowania oraz marketingu. Będą oni bowiem mogli przekonać się, dlaczego skuteczność reklamy i klasycznego marketingu (1.0) jest coraz mniejsza i otwierają się nowe możliwości przed PR, które Ph. Kotler nazwał marketingiem (3.0).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Specjalność  istnieje nieprzerwanie od ponad dwóch dekad w ramach Katedry Publicystyki Ekonomicznej i Public Relations pierwszej na świecie i jedynej w Europie, która funkcjonuje w ramach uniwersytetu ekonomicznego pod szyldem public relations. Wizerunek osoby oraz reputacja firmy, urzędu, instytucji stała się obecnie bezcenną wartością, stąd naszą specjalność nazywa się często specjalnością XXI. Kompetencje, jakie tu uzyskasz, sprawią, że będziesz miał nad innymi przewagę na rynku pracy – komunikując się bardzo profesjonalnie i skutecznie.

 

Misją specjalności jest zdobywanie i przekazywanie wiedzy oraz uniwersalnych umiejętności komunikowania się w firmie, w mediach i biznesie. Prowadzimy badania i kształcimy przyszłych menedżerów ds. public relations, specjalistów kreowania wizerunku, dziennikarzy ekonomicznych, specjalistów, negocjatorów, specjalistów komunikowania wewnętrznego, doradców politycznych.

 

Celem zajęć jest kształcenie:
 • Nowoczesne: dysponujemy własnym studiem TV, w którym studenci mają, m.in. możliwość przygotowania  profesjonalnego cv w formie filmu, co wyróżnia ich potem przy aplikowaniu o pracę. Dużą wagę przywiązujemy do mediów elektronicznych, wykorzystania Internetu. Część zajęć realizowanych jest w ramach wirtualnej platformy edukacyjnej moodle.
 • Praktyczne: stąd staże w agencjach i działach PR, redakcjach mediów, organizacja działań public relations i eventów w praktyce, aktywność w ramach koła naukowego (PRPryzmat), wyjazdy studyjne w kraju i zagranicą.
 • Ciekawe: mamy najlepszych wykładowców łączących wiedzę z praktyką życia gospodarczego i politycznego. W programie sporo zajęć ma charakter warsztatowy.
 • Przyjazne: katedra jest otwarta na odwiedzających, a sprzęt dostępny dla chętnych. Rodzajem nauki pod okiem bardziej doświadczonych osób są wspólne imprezy integracyjne, wyjazdy czy realizacja projektów wizerunkowych.
 • Fachowe: stąd stały kontakt z czołówką krajowego i światowego PR, aktywność międzynarodowa, obecność pracowników i absolwentów katedry w życiu naukowym środowiska PR w kraju i zagranicą (m.in. współpraca z EUPRERA, PSPR, UNESCO CEPES, Europaeische Akademie Berlin). 

 

Wiedza i umiejętności

 

Absolwenci uzyskują praktyczne umiejętności z zakresu:
 • szeroko rozumianego komunikowania,
 • tworzenia strategii wizerunkowych,
 • tworzenia programów telewizyjnych,
 • autoprezentacji,
 • redagowania tekstów prasowych,

 

Wiedza i umiejętności


Absolwenci uzyskują praktyczne umiejętności z zakresu:

 • komunikowania,
 • tworzenia strategii wizerunkowych,
 • redagowania tekstów prasowych,
 • tworzenia
 • nagrywania i tworzenia filmów i programów telewizyjnych,
 • wystąpień publicznych,
 • zarządzania sytuacją kryzysową. 

 

Obszary tematyczne z wybranymi przedmiotami

 

W programie znajdują się m.in. takie przedmioty jak: pracownia telewizyjna II, personal public relations, media relations, public relations vs marketing, międzynarodowe public relations, pracownia medialna, lobbing, badania w public relations.

 

Metody nauczania i forma prowadzenia zajęć:
 • warsztaty praktyczne,
 • studia przypadków,
 • realizacja poligonowych przedsięwzięć PR,
 • pracownia publicystyczna radiowa i telewizyjna,
 • spotkania z praktykami (czołowi polscy dziennikarze i specjaliści PR).

Profil absolwenta

 

Wiedza i umiejętności, jakie uzyskasz na specjalności PEiPR są w XXI wysoce pomocne a właściwie absolutnie niezbędne, aby osiągnąć sukces zawodowy w każdej branży, w tym także w życiu osobistym.

 

Ekspert w zakresie komunikowania:

 • specjalista public relations
 • dziennikarz

Na naszych absolwentów zapotrzebowanie zgłaszają:

 • korporacje międzynarodowe,
 • firmy,
 • media,
 • instytucje rządowe i samorządowe,
 • politycy i partie polityczne
 • organizacje pozarządowe,
 • szpitale,
 • jednostki promocji miast i regionów. 

 

 

Opinie absolwentów

 

Wojciech Zalewski, Wicekanclerz Wyższej Szkoły Logistyki

Studia na specjalności publicystyka ekonomiczna i public relations umożliwiają nabywanie interdyscyplinarnych kwalifikacji z PRu i dziennikarstwa na podbudowie ekonomii i biznesu. Warsztat dziennikarski pozwala doskonale opanować techniki operowania słowem pisanym i mówionym, poznać różne style i metody relacjonowania rzeczywistości. W połączeniu z narzędziami public relations, na specjalności kształci się znakomitych specjalistów od komunikowania i kształtowania wizerunku. Absolwent może wybrać ścieżkę kariery w obrębie mediów, agencji PR, przedsiębiorstw potrzebujących specjalistów PR, a także może założyć własny biznes i wie, jak dbać o jego wizerunek. Studia na PEiPR to także fantastyczna atmosfera i doskonałe kwalifikacje praktyków, którzy tu wykładają. To jedna wielka rodzina, dobre wykształcenie i wspaniałe wspomnienia! Dzięki tej specjalności nabyłem kwalifikacje umożliwiające podjęcie stażu w TVP, Radio Merkury, Solaris Bus & Coach, agencji PR, a po studiach zaprojektowałem zestaw narzędzi PR i komunikacji dla uczelni wyższej, która dziś jest liderem kształcenia logistycznego w Polsce.

 

Łukasz Wysocki, dziennikarz RMF FM


Poważna nauka, ale i niezła zabawa.

 

Marta Kłosowska, Lider Zmian Biznesowych, GlaxoSmithKline

Bardzo dobrze wspominam czas studiów na specjalności PEiPR. Zajęcia z przedmiotów specjalizacyjnych były prowadzone z dużym naciskiem na praktykę, np. przygotowywanie różnych form dziennikarskich i PRowskich  materiałów. I chociaż ostatecznie nie związałam się z branżą PR, umiejętność formowania skutecznej komunikacji przydaje mi się na co dzień.