Studia I stopnia 

(Studia II stopnia poniżej)


Opis specjalności

Specjalność Strategie biznesu i polityka gospodarcza w warunkach globalizacji jest skierowana do osób zainteresowanych problematyką konkurencyjności i rozwoju przedsiębiorstw, a także zasadami funkcjonowania instytucji otoczenia. Studia zapewniają nabycie kompetencji i umiejętności potrzebnych w pracy na poziomie managera przedsiębiorstwa, uczą kreatywności i analityki w przygotowaniu strategii biznesu, w tym min. strategii marketingowej, produkcyjnej, zarządzania jakością, prognozowania kursów walutowych i stóp procentowych, kierowania projektem, wsparcia eksperckiego w podejmowaniu decyzji, co jest niezbędne w podejmowaniu działalności doradztwa biznesowego. Student pozna technikę przygotowania biznes planu, analiz finansowych przedsiębiorstwa, wyceny nieruchomości, operatu szacunkowego, studium wykonalności, oceny inwestycji. Nie bez powodu specjalność SBiPGwWG należy do najczęściej wybieranych przez studentów studiów dziennych i zaocznych.


Profil absolwenta

Współcześnie pracodawcy potrzebują osób otwartych na nowe możliwości, interesujących się otaczającym światem, a jednocześnie znających realia działalności gospodarczej. Poszukiwani są Absolwenci, którzy potrafią rozwiązywać problemy firm i instytucji, aplikować znane narzędzia analizy. Specjalność wychodzi naprzeciw tym wymaganiom i proponuje Studentom potrzebne narzędzia oraz umiejętności. Przykładowe stanowiska, możliwe do zajmowania przez absolwentów specjalności:

 • Kierownik w małym, średnim i dużym przedsiębiorstwie, w tym dyrektor do spraw finansowo-administracyjnych, kierownik działu zaopatrzenia i dystrybucji, kierownik działu marketingu i sprzedaży, 
 • Specjalista do spraw ekonomicznych i zarządzania, w tym główny ekonomista, analityk,
 • Specjalista do spraw finansowych, w tym analityk finansowy,
 • Specjalista do spraw ekonomicznych i zarządzania, w tym audytor, specjalista analiz rynku, specjalista do spraw konsultingu, specjalista do spraw organizacji i rozwoju przemysłu, 
 • Pracownik do spraw finansowych i handlowych, w tym doradca inwestycyjny, handlowiec, zaopatrzeniowiec, dealer aktywów finansowych (wymagana dodatkowa licencja), Makler papierów wartościowych (wymagana dodatkowa licencja), 
 • Przedstawiciel władz publicznych i wyżsi urzędnicy, w tym pracownik organizacji politycznych, społecznych i związkowych.

Specjalność SBiPGwWG oferuje kompetencje biznesowe na poziomie europejskim i umiejętności potrzebne na zmieniającym się współcześnie rynku pracy. Studenci otrzymują wybór zajęć zapewniających kształcenie ogólne oraz narzędziowe takich jak: planowanie i analiza strategii, analiza rynków finansowych, wycena mienia, budowa strategii marketingowej, zarządzanie projektem, podejmowanie decyzji. Studentów specjalności wspiera podczas nauki kadra, która dysponuje bogatym doświadczeniem i kapitałem współpracy z wieloma instytucjami oraz przedsiębiorstwami min.: Toyota Bońkowscy, Hochland Polska z o.o. Student, dzięki studiom na specjalności będziesz mógł szybko dostosować się do potrzeb stanowiska pracy. Studiuj z nami!

Więcej o przedmiotach na specjalności wejdź na: na www.kpgs.ue.pl i Facebook

 

Przedmioty i obszary tematyczne

Studenci zdobędą praktyczne umiejętności przygotowania strategii marketingowej, wykonania biznes planu, operaty finansowego, wyceny mienia, przygotowania umów prawnych, analityki systemowej. Studenci specjalności zdobędą wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych, instytucji finansowych. Wiedza obejmuje zagadnienia podatkowo-prawne, finansowo-księgowe, planowania i organizacji działalności handlowej, usługowej, produkcyjnej, z którymi spotykają się przedsiębiorcy i pracownicy firm oraz instytucji w Polsce i za granicą. Zajęcia specjalizacyjne dostarczą narzędzi do rozwiązywania zróżnicowanych problemów decyzyjnych, w tym strategicznych i operacyjnych. Studenci dowiedzą się w jaki sposób opracować strategię i biznes plan, założyć firmę, poprawić funkcjonowanie już istniejącego przedsiębiorstwa, sprostać spowolnieniu gospodarczemu, poszukiwać nowych rynków, usprawnić planowanie, wycenę i realizację inwestycji, z pozyskać kapitał, w tym środki unijne.

Główne obszary tematyczne studiów na specjalności SBiPGwWG


Funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw – Studenci otrzymują praktyczną wiedzę o działalności przedsiębiorstw i instytucji. Poznają również narzędzia analizy finansowej i strategicznej przedsiębiorstw, badania ich potencjału rynkowego oraz inwestycyjnego – wybrane przedmioty: strategia przedsiębiorstw, analiza strategiczna, założenie i prowadzenie własnej firmy w Polsce, biznesplan, analiza ekonomiczna, dynamika systemów biznesowych, analiza rynków finansowych, fundusze strukturalne i programy pomocowe, analiza i polityka kadrowa przedsiębiorstwa, planowanie marketingowe, analiza lokalizacyjna.


Konkurencja w kraju i na świecie – Studenci uzyskują umiejętności analizy makrootoczenia i dostrzegania w nim zarówno szans, jak i zagrożeń, które mogą determinować podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwach i instytucjach – wybrane przedmioty: polityka konkurencji, strategia i ocena przedsięwzięć inwestycyjnych, analizy rynku metodami ilościowymi, strategia zrównoważonego rozwoju, rynki finansowe lokalnie i globalnie, ekonomia wymiany handlowej.


Opinie absolwentów

mgr Artur Strzesak, absolwent UEP 2009

Specjalność polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorstwa okazała się bardzo udaną propozycją. Zakres wiedzy zdobyty na tej specjalności jest z jednej strony na tyle ogólny, z drugiej natomiast na tyle obszerny, że daje pogląd na temat funkcjonowania każdego obszaru przedsiębiorstwa, co pozwala zajmować szereg różnorodnych stanowisk we wszystkich firmach. Wiedza ta jest doskonałą podstawą do dalszej, praktycznej specjalizacji w wybranym obszarze funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz świetnym zapleczem do budowania kariery na stanowiskach kierowniczych średniego i wyższego szczebla.
Studia II stopnia

Opis specjalności 

Na starcie kariery zawodowej nigdy nie masz pewności którą drogę wybrać. Potrzebujesz najwięcej możliwości, żeby najwięcej osiągnąć. Specjalność „Strategia Biznesu i Polityka Gospodarcza w Warunkach Globalizacji”, oferuje studia które dają szanse wyboru. Z nami możesz wspólnie poznać strategię w relacjach biznes - biznes i biznes - państwo, poprowadzić projekty z praktyką i dla praktyki. Studiując poznasz także zasady funkcjonowania przedsiębiorstw i kształtowania strategii, dowiesz się jak realizować transakcje w obrocie międzynarodowym, z uwzględnieniem prawa i podatków, jak zarządzać ryzykiem kursowym i niepewnością, będziesz zbierać i z wykorzystaniem analizy danych ankietowych, analizować informacje związane z funkcjonowaniem rynku i zachowaniami konsumentów. Otrzymasz szeroką wiedzę w zakresie controllingu strategicznego, prawa i podatków, aktywności firm na rynkach zagranicznych, tworzenia i wykorzystania baz danych – data mining, budowania kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwie, oceny opłacalności i wyceny inwestycji oraz budowy biznesplanu, tworzenia innowacji w biznesie, funkcjonowania samorządu terytorialnego, podejmowania decyzji strategicznych. Rozpoczynając studia na tej specjalności na 2 stopniu, przygotujesz się do startu w biznesie.  


Dlaczego „Strategia Biznesu i Polityka Gospodarcza w Warunkach Globalizacji”?

Specjalność realizujesz poprzez wybór poszczególnych przedmiotów. Od 2 semestru rozpoczynasz naukę przedmiotów specjalnościowych. tj.:
 • Ocena opłacalności inwestycji i biznes plan
 • Data mining – tworzenie i wykorzystanie baz danych
 • Lokalne uwarunkowania dla biznesu
 • Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw
 • Budowanie kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwie
 • Narzędzia polityki gospodarczej w systemach kursu walutowego
 • Marketing behawioralny
 • Aktywność biznesowa na rynkach zagranicznych
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu
 • Na specjalności poznajesz trzy poziomy zarządzania tj.: przedsiębiorstwa, samorządu, państwa, oraz ich wzajemne oddziaływania i uczysz się planowania.
 • Podczas studiów będziesz mógł uczestniczyć w otwartych spotkaniach z przedsiębiorcami i realizować projekty z udziałem przedsiębiorstw.
 • Wykłady z przedmiotów specjalnościowych prowadzą wykładowcy kładący nacisk na umiejętności, współpracujący międzynarodowo, aktywni, ambitni, z osiągnięciami, z doświadczeniem nabytym w biznesie, a także wykładowcy praktycy, których wiedza jest cennym źródłem.
Podnieś własną pozycję na rynku pracy, kontynuuj lub rozpocznij naukę na specjalności „Strategia Biznesu i Polityka Gospodarcza w Warunkach Globalizacji”.

Praca dla Ciebie 

Po ukończeniu studiów lub w ich trakcie możesz pracować jako:
 • Konsultant lub doradca do spraw tworzenia strategii
 • Menedżer lub kierownik przedsiębiorstwa
 • Specjalista do spraw kosztów
 • Pracownik działu controllingu
 • Specjalista do spraw kontroli wewnętrznej
 • Specjalista do spraw finansowych
 • Doradca klienta w instytucji finansowej
 • Pracownik działu marketingu i sprzedaży
 • Specjalista e-commerce, analityk
 • Doradca do spraw pozyskiwania funduszy unijnych
 • Koordynator projektów
 • Urzędnik administracji publicznej