Master of Public Administration (MPA) - Studia ogólnowydziałowe
Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publiczych
 - Katedra Finansów Publicznych
Bankowość i doradztwo finansowe - Katedra Pieniądza i Bankowości
Cła i podatki w procedurach celnych - Katedra Finansów Publicznych
Ekonomika i finanse w instytucjach finansowych - Katedra Pieniądza i Bankowości
Finanse i rachunkowość budżetowa - Katedra Polityki Pieniężnej i Rynków Finansowych
Statystyczna analiza danych w administracji i biznesie - Katedra Statystyki i Demografii 
Inwestycje kapitałowe i doradztwo inwestycyjne - Katedra Polityki Pieniężnej i Rynków Finansowych  
Mistrzowie rynków finansowych - Katedra Finansów Publicznych
Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej - Katedra Socjologii i Filozofii
Podatki i doradztwo podatkowe - Katedra Finansów Publicznych
Psychologia w biznesie - Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr
Public Relations - Katedra Publicystyki Ekonomicznej i Public Relations
Statystyczna analiza danych w administracji i biznesie - Katedra Statystyki i Demografii
Strategia i planowanie biznesu - Katedra Polityki Gospodarczej i Samorządowej
Ubezpieczenia gospodarcze - Katedra Ubezpieczeń
Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy - Katedra Pracy i Polityki Społecznej
Zarządzanie energią - Katedra Polityki Gospodarczej i Samorządowej
Zarządzanie kapitałem ludzkim w systemie SAP HR - Katedra Pracy i Polityki Społecznej 
Zarządzanie pracą i zasobami ludzkimi - Katedra Pracy i Polityki Społecznej