Terminy zjazdów na Studiach Doktoranckich w roku akademickim 2016/2017:
* w semestrze zimowym:
- 08.10.2016 r.
- 22.10.2016 r.
- 05.11.2016 r.
- 19.11.2016 r.
- 10.12.2016 r.
- 21.01.2016 r.

* w semestrze letnim:
- 04.03.2017 r.
- 18.03.2017 r.
- 01.04.2017 r.
- 13.05.2017 r.
- 27.05.2017 r.
- 10.06.2017 r.

Na Studiach Doktoranckich nie ma zjazdów w następujących terminach:
 - 24 września 2016 r.
 - 3 grudnia 2016 r.
 - 29 kwietnia 2017 r.