Pracownicy

dr Ryszard MikołajczakFunkcje w Uczelni:

Kierownik Podyplomowego Studium z Bankowości od 1989 roku - XXX edycji

Członek Rady Fundacji AE Poznań w latach 1993-2013

Członek Senatu UE Poznań w latach 2008-2012

Członek Senackiej Komisji Budżetu i Finansów AE Poznań w latach 1996-2002

Przewodniczący Senackiej Komisji Budżetu i Finansów AE Poznań w latach 1996-1999

Członek Senatu AE Poznań w latach 1981-1984, 1996-1999

Członek Rady Wydziału Ekonomii AE Poznań w latach 1993-1996

Koordynator Programu Tempus JET 7677 dotyczącego Jednolitego Systemu Zarządzania Finansami Uczelni w latach 1993-1996

Kierownik Podyplomowego Studium z Obrotu Papierami Wartościowymi i Działalności Maklerskiej - I edycji w 1991 roku

Członek Rady Wydziału Planowania i Zarządzania w latach 1984-1987


Funkcje poza Uczelnią:

Biegły sądowy powołany do opracowania opinii w sprawach procedur kredytowania

Członek Rady Programowej BODiE - ABC Bankowości w latach 2007-2011

Członek Komitetu ds. Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości przy Związku Banków Polskich od 2009 roku

Członek Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Budowlanego JEDYNKA w Poznaniu 1993-1996

Doradca Rady Nadzorczej Biura Maklerskiego GBW S.A. w Poznaniu w latach 1994-1995

Doradca Prezesa GBW S.A. w Poznaniu w latach 1993-1994

Arbiter stałego Polubownego Sądu Gospodarczego przy Wielkopolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Poznaniu

Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Członek Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości /Łódź/

Specjalizacja i zainteresowania badawcze

System bankowy

Kredyty i gwarancje bankowe

Rynek pieniężny i kapitałowy

Rynek finansowy

Podstawy kapitałowe banku

Bankowe operacje papierami wartościowymi
Najważniejsze publikacje:

Rozwój kadr w spółdzielczym sektorze bankowym w Polsce, w: Zatrudnienie w sektorze bankowym. Symptomy nowej ery, red. naukowy A. Janc, AE w Poznaniu, Poznań 2002

Impulsy i bariery a efekty rozwoju bankowego sektora spółdzielczego w Polsce pod koniec XX wieku, w: Finanse, banki i ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku. Materiały konferencyjne, tom II, AE w Poznaniu, Poznań 2000

Prawny a ekonomiczny przymus konsolidacji bankowego sektora spółdzielczego w Polsce, w; Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności, praca zbiorowa pod red. Krystyny Znanieckiej, Tom I Bankowość Rynki, Katowice 2002, Wyd. AE im Adama Adamieckiego w Katowicach

Rozwój kadr w spółdzielczym sektorze bankowym w Polsce, w; Zatrudnienie w sektorze bankowym Symptomy nowej ery, pod red. A. Janc, AE Poznań 2002

Otoczenie funkcjonowania banków spółdzielczych i jego zagrożenia, w; Ryzyko w działalności spółdzielczego sektora bankowego – jego minimalizacja i skutki, BODiE, GBW, pod patronatem Prezesa NBP, Tarnowo Podgórne październik 2003

Wybrane aspekty zagrożeń funkcjonowania spółdzielczego sektora bankowego w: Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej, tom III Bankowość pod red. R. Szewczyka, AE Kraków 2004

Symptomy i warunki sukcesu spółdzielczego sektora bankowego, w; Bankowość pod red. M. Zaleskiej, SGH, Warszawa 2005, Konferencja Katedr Finansowych, SGH Warszawa 2005

Nowe oblicze banków spółdzielczych w Polsce po integracji z Unią Europejską, w; Przedsiębiorstwo na wspólnym rynku europejskim, Zeszyty Naukowe WSHiR, Poznań 2006 pod red. A. Kameli-Sowińskiej

Przestrzeń w rozwoju spółdzielczego sektora bankowego w Polsce, w; Instytucje instrumenty i strategie finansowe w dobie integracji gospodarczej, Konferencja Katedr Finansowych, Lublin 13-15 wrzesień 2006

Spółdzielczy sektor bankowy w makroekonomicznym otoczeniu w; Harmonizacja bankowości i ubezpieczeń w skali narodowej i europejskiej, Konferencja Katedr Finansowych, Łódź 2007, , pod red. M. Marcinkowska, S. Wieteska, Difin Warszawa 2007

Siła spółdzielczego sektora bankowego w Polsce, w; Problemy polskiego systemu bankowego pod. red. A. Janc, AE Poznań 2008

Bank źródłem informacji i miejscem transakcji finansowych, w; Gospodarka a społeczeństwo informacyjne, Zeszyty naukowe WSHiR Poznań 2008, pod red. A. Kameli-Sowińskiej

Spółdzielczy sektor bankowy w dobie kryzysu finansowego, w; Czy to kryzys, czy recesja?, Zeszyty naukowe WSHiR Poznań 20090, pod red. A. Kameli-Sowińskiej

Stabilność spółdzielczego sektora bankowego na tle systemu bankowego w; Finanse 2009. Teoria i praktyka, Konferencja Katedr Finansów, Szczecin 2009

Weksel w działalności bankowej, w; Przewodnik po usługach bankowych. Materiały do ćwiczeń z Bankowości, pod red. A. Iwańczuk, P. Marszałek, UE Poznań 2009

Cechy i warunki stabilności spółdzielczego sektora bankowego w; Banki i system bankowy w obliczu kryzysów finansowych, pod red. A. Janc, UE Poznań 2009

Doktor nauk ekonomicznych
Starszy wykładowca
ryszard.mikolajczak@ue.poznan.pl
Collegium Altum, p. 1219
telefon: 61 854 3219