• Dr Jerzy Kaźmierczyk w dniach 22-23.6.2015 wziął z referatem udział w III Kongresie Profesjologicznym Profreg 2015, organizowanym przez Polskie Towarzystwo Profesjologiczne, Polskie Towarzystwo Ergonomiczne oraz Uniwersytet Zielonogórski, który odbył się w Zielonej Górze.
  • Dr Jerzy Kaźmierczyk w dniu 30.6.2015 wziął udział w posiedzeniu Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Warszawie.
  • Dr Jerzy Kaźmierczyk w dniu 17.6.2015 wziął udział w posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy przy Marszałku Województwa Lubuskiego.