Profile

Dr Jerzy Kaźmierczyk

Dr Jerzy Kaźmierczyk

jerzy.kazmierczyk@ue.poznan.pl

 • tłumacz.

Wykształcenie


 • Finanse i bankowość (jednolite studia magisterskie na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu; ukończone z wyróżnieniem, http://ue.poznan.pl/; I nagroda w ogólnopolskim konkursie na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie problemów pracy i polityki społecznej organizowanym przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych pod patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, https://www.ipiss.com.pl/?konkurs-mgr-i-dr=wyniki-ix-edycji),
 • Ekonomia (studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, rozprawa doktorska z wyróżnieniem napisana u Pana Profesora dr hab. Wacława Jarmołowicza; I nagroda w ogólnopolskim konkursie na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie problemów pracy i polityki społecznej organizowanym przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych pod patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, https://www.ipiss.com.pl/?konkurs-mgr-i-dr=wyniki-xiv-edycji),
 • Filologia rosyjska z językiem angielskim (studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie Zielonogórskim, praca magisterska napisana u Pani Profesor dr hab. Małgorzaty Łuczyk http://uz.zgora.pl),
 • Psychologia (jednolite studia magisterskie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, praca magisterska u Pani Profesor dr hab. Teresy Chirkowskiej-Smolak, w trakcie, http://amu.edu.pl/).


Zainteresowania badawcze

Zatrudnienie, rynek pracy, makroekonomia, bankowość, psychologia pracy i biznesu


Najważniejsze publikacje


Projekty badawcze


Badania statutowe:

 • Polityka gospodarcza państwa wobec rynku pracy w Polsce i w krajach Unii Europejskiej (z uwzględnieniem polityki personalnej w organizacjach gospodarczych.
 • Makro i mikroekonomiczne aspekty funkcjonowania rynku pracy w Polsce i w krajach Unii Europejskiej.
 • Kształcenie ekonomistów w Polsce.

Osiągnięcia


 • Publikacje naukowe w językach: polskim, angielskim oraz rosyjskim, w 3 językach, w 12 krajach.
 • Recenzent tekstów naukowych w Polsce, Japonii oraz Rosji.
 • Udział z referatami w licznych konferencjach naukowych, m.in. w Polsce, Japonii, Rosji, Francji, Chile, Czechach na Ukrainie, Łotwie.
 • Rozprawa doktorska obroniona z wyróżnieniem (2011).
 • I nagroda w ogólnopolskim konkursie na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie problemów pracy i polityki społecznej organizowanym przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych pod patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej za pracę doktorską „Społeczno-ekonomiczne i technologiczne determinanty zatrudniania pracowników w sektorze bankowym (na przykładzie regionu wielkopolskiego w latach 1996-2008)”, Warszawa 14.12.2012.
 • III nagroda w konkursie na najlepsze prace magisterskie i doktorskie organizowanym przez Fundację UEP za pracę doktorską „Społeczno-ekonomiczne i technologiczne determinanty zatrudniania pracowników w sektorze bankowym (na przykładzie regionu wielkopolskiego w latach 1996-2008)”, Poznań 12.2012.
 • II nagroda za wygłoszenie referatu Migrations vs. Employment (in the Polish Banking Sector) podczas XIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Problemy rozwoju systemu finansowego Ukrainy w warunkach globalizacji”, Symferopol 23-26.3.2011.
 • Stypendium dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego, Urząd Miasta Poznania (jedyny zwycięzca, przedstawiciel nauk ekonomicznych), 2011.
 • Stypendium naukowe Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego, 2010/2011.
 • Stypendium Narodowego Banku Polskiego.
 • Stypendium Banku Pekao.
 • Nagrody Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego za przygotowanie uczniów startujących w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej.
 • Wypromowanie laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej (m.in. w XXIII OWE – 10 finalistów i laureatów na ponad 13 000 uczestników; w XXIV OWE – 7 finalistów i laureatów – w tym jedna osoba zajęła II miejsce w kraju).
 • I nagroda w ogólnopolskim konkursie na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie problemów pracy i polityki społecznej organizowanym przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych pod patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej za pracę magisterską „Polityka zatrudnienia w sektorze bankowym i jej determinanty społeczno-ekonomiczne (na przykładzie Banku Pekao S.A.)”, Warszawa 24.1.2008.
 • Wyróżnienie za działalność w Studenckim Kole Naukowym „Pecunia” w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Władze Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 9.2007.
 • Wyróżnienie za działalność w Studenckim Kole Naukowym Młodych Statystyków i Demografów w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Władze Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 9.2007.
 • III miejsce oraz nagroda publiczności za wygłoszenie referatu „Wyniki badania opinii studentów Akademii Ekonomicznej w Poznaniu – marzec 2006” na I Forum Studenckich Kół Naukowych Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 18.5.2006.
 • II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie im. E. Wedla na esej na temat „Inwestycja w naukę, inwestycją w indywidualny wizerunek – osobistą markę”, Polskie Stowarzyszenie Wytwórców Produktów Markowych, Promarka, Warszawa 10.10.2003.
 • III miejsce w konkursie na projekt biznes planu w języku angielskim inwestycji holenderskiej w Polsce, po akcesji naszego kraju do Unii Europejskiej, Polsko-Niderlandzka Izba Gospodarcza, Fundacja Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, 19-22.11.2003.
 • Tytuł laureata i XI miejsce na ponad 14 000 osób startujących w XV Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej, a także tytuł finalisty i XXXVI miejsce w edycji XIV Olimpiady.
 • VI miejsce grupowo w XXI Międzywojewódzkim Konkursie Rachunkowości, Stowarzyszenie Księgowych we Wrocławiu, 2000.


Prowadzone zajęcia dydaktyczne

  - Systemy wynagradzania;

  - Edukacja - finanse i zarządzanie;

  - Makroekonomia;

  - Współczesny rynek pracy;

  - Komunikacja interpersonalna;

  - Projektowanie kariery zawodowej wspomagane elektronicznie;

  - Metodyka pracy umysłowej;

  - Trening menedżerski;

  - Psychologia ekonomiczna;

  - Psychologia społeczna;

  - Psychologia w zarządzaniu

Zainteresowania pozanaukowe

Kultura krajów byłego ZSRR, malarstwo, architektura, rynek nieruchomości.Jerzy Kaźmierczyk, PhD

(jerzy.kazmierczyk@ue.poznan.pl)

 

Education


 • Finance and Banking (MA studies, Poznan University of Economics, Graduate with honors, in the top 5% of all graduates, http://ue.poznan.pl/en/; 1. Prize (in Poland) in a competition for the best master and doctoral thesis organized by the Institute of Labour and Social Affairs under the auspices of the Minister of Labour and Social Policy),
 • Economics (PhD studies, Graduate with honors, Faculty of Economics, Poznan University of Economics, supervisor: professor Wacław Jarmołowicz; 1. Prize (in Poland) in a competition for the best master and doctoral thesis organized by the Institute of Labour and Social Affairs under the auspices of the Minister of Labour and Social Policy),
 • Russian Philology with English (BA and MA studies, University of Zielona Gora, supervisor: professor Malgorzata Luczyk, http://uz.zgora.pl),
 • Psychology (MA studies, Adam Mickiewicz University, supervisor: professor Teresa Chirkowska-Smolak, continues, http://amu.edu.pl/).

 

Research interests
Employment, labor market, macroeconomics, banking, labor and business psychology.

 

Work experience and positions

- Assistant Professor, Poznan University of Economics,

- Member of the Research Council, Polish Economic Society,

- Member of the Presidium and Board,Polish Economic Society Zielona Gora,

- Young Economists Club, Polish Economic Society Zielona Gora,

- Member of the Regional Labour Market Board, Lubuskie Marshal's Office,

- Founding member, Association for the Support of Educational Initiatives and Entrepreneurship in the High School of Economics in Zielona Gora,

- instructor,

- translator.

 

Scientific publications

Author of more than fifty scientific publications in 12 countries, in Polish, English and Russian languages,of employment, banking and macroeconomics. Scientific Reviewer in Poland, Japan and Russia. Research, practical and teaching interests focused mainly on employment (recruitment, professional development, employment and business psychology). Selected publications online:

http://www.pte.pl/kongres/referaty/Ka%C5%BAmierczyk%20Jerzy/Ka%C5%BAmierczyk%20Jerzy%20-%20KONSENSUS%20POZNA%C5%83SKI%20I%20KONSENSUS%20AZJATYCKI%20%E2%80%93%20JAK%20DALEKO%20DO%20KONSENSUSU%20WASZYNGTO%C5%83SKIEGO%20-%20ANALIZA%20POR%C3%93WNAW.pdf

http://pte.zg.pl/ZN1-fragmenty.pdf

http://iafor.org/archives/journals/journal-of-politics/Journal%20of%20Politics%20V1I1%20SEPT%2011.pdf

http://www.pne.pwsz.pila.pl/DOI/25_Rocznik_Naukowy_IE_1-2014_Kazmierczyk.pdf

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCwQFjACahUKEwj7grymw4LHAhWI8nIKHVrxA_Q&url=http%3A%2F%2Fwww.lka.lt%2Fdownload%2F14567%2Fjournal%2520of%2520security%2520and%2520sustainability%2520issues%2520nr%25203_4.pdf&ei=Ouy5Vfv9G4jlywPa4o-gDw&usg=AFQjCNEz1PFwjJyfPghatVAgqxon4U56YA&bvm=bv.99028883,d.bGQ

http://mazowsze.hist.pl/678/1999/982/2/36108/

http://www.wzieu.pl/zn/er13/ZN_ERt13.pdf

http://avekon.org/papers/351.pdf
http://www.regionalstudies.ru/journal/homejornal/rubric/2012-11-02-22-17-27/292-2013-07-26-11-27-46.html
http://humanitiessocial.lv/wp-content/uploads/2016/01/Kazmerchuk.pdf

http://owe.pte.pl/upload/files/media/pdf/aszkowski-kazmierczyk-nowak.pdf

http://ptezg.pl/Files/files/Zeszyt1.pdf

https://www.utu.fi/fi/yksikot/tse/yksikot/PEI/BRE/Documents/2013/BRE_3_2015%20web.pdf

 

Teaching

 

- Contemporary labor market,

- Payment systems,

- Education - Finance and Management,

- Interpersonal Communication,

- Design of an electronically-assisted career,

- Macroeconomics,

- Methodology of mental work,

- Economic Psychology,

- Social Psychology,

- Psychology in management.

 

 

Other interests

Culture of countries of the former Soviet Union, painting, architecture, real estate market.