W dniach 23-25 maja 2017 r. odbywał się w UEP 60 Międzynarodowy Kongres Ekonomistów Francuskojęzycznych organizowany przez AIELF - l’Association Internationale des Economistes de Langue Française (Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekonomistów Francuskojęzycznych) na temat „Les enjeux du développement économique, financier et écologique dans une mondialisation risquée” (Wyzwania w rozwoju ekonomicznym, finansowym i ekologicznym w czasach ryzykownej globalizacji).

W kongresie uczestniczyło 85 osób z 21 krajów świata, z takich krajów jak: Francja, Belgia, Hiszpania, Niemcy, Szwajcaria, Polska, Łotwa, Rosja, Kanada, Chile, Rumunia, Bułgaria, Mołdawia, Tunezja, Algieria, Maroko, Katar, Mali, Gabon, Gujana Francuska, Kamerun.


W komitecie organizacyjnym ze strony uczelni wzięli udział:

* Prof. dr hab. Krzysztof Malaga oraz dr Karolina Sobczak z Katedry Ekonomii Matematycznej,

* Dr hab. Beata Woźniak-Jęchorek z Katedry Makroekonomii i Badań nad Rozwojem,

* dr Katarzyna Andrzejczak z Katedry Publicystyki Ekonomicznej i Public Relations,

* dr Dorota Czyżewska-Misztal z Katedry Europeistyki,

* dr Małgorzata Macuda z Katedry Rachunkowości,

* mgr Jadwiga Paczyńska ze Studium Języków Obcych.


Aktywnym uczestnikiem Kongresu i członkiem Rady Naukowej był Prof. dr hab. Marek Ratajczak z Katedry Makroekonomii i Badań nad Rozwojem.


Więcej informacji na temat kongresu można znaleźć na stronie: aielf60congres.ue.poznan.pl.