Z głębokim smutkiem informujemy o nagłej śmierci

Pana Profesora Doktora Habilitowanego

Wacława Jarmołowicza

wieloletniego Kierownika Katedry Makroekonomii 
i Badań nad Gospodarką Narodową,

emerytowanego profesora zwyczajnego Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu.

Pan Profesor pełni wiele funkcji w Uczelni min. był: Zastępcą Dyrektora Instytutu Teorii Ekonomicznych (1990-91) i Prodziekanem Wydziału Ekonomii (1991-93). W latach 1993-99 przez dwie kadencje pełnił funkcję Dziekana Wydziału Ekonomii.

W okresie 1993-2008 był Członkiem Senatu AE, a w latach 2000-2008 m. in. Przewodniczącym Senackiej ds. Nagród i Odznaczeń oraz Przewodniczącym Wydziałowej Komisji Kwalifikacyjnej na Studia Doktoranckie na Wydziale Ekonomii.

Od 1975 r. był członkiem i pełnił wiele funkcji w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym oraz członkiem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauki.

Autor i współautor wielu publikacji naukowych (monografii, prac zbiorowych i podręczników akademickich) z zakresu makroekonomii, zarządzani zasobami ludzkimi i rynku pracy

 

  

 

Profesor W. Jarmołowicz, wśród przyjaciół, koleżanek 
i kolegów, jak też uczniów i współpracowników, postrzegany był jako osoba otwarta, życzliwa, prawa, o wysokiej kulturze osobistej, interesująca się również sprawami innych, wielce oddana sprawom Uczelni, Wydziału i Katedry. Z zakamarków swego serca i umysłu wydobywa też często – dla każdego i na każdą okoliczność – dobre słowo, anegdotę lub nawet wierszyk”.

[fragment z książki pt. „Teoria i praktyka gospodarowania 
we współczesnym świecie” 
pod red. nauk. M. Knapińskiej, K. Szarzec, Poznań, 2014]