Terminy poprawy ćwiczeń:
- Podstawy makroekonomii (WE, FiR, studia stacjonarne) - 31.08.2018 r., godz. 11:00, s. 1011 Altum
- Makroekonomia (WGM, MSG, studia stacjonarne) - 31.08.2018 r., godz. 11:00, s. 1011 Altum
- Optymalizacja decyzji menedżerskich (WE, studia stacjonarne) - 31.08.2018 r., godz. 13:00, s. 203B
- Podstawy makroekonomii ((WE, FiR, studia niestacjonarne) - 1.09.2018 r., godz. 10:00, s. 1011 Altum