prof. dr hab. Marek Ratajczak, prof. zw. UEP (pokój 1027) 

 tel. 61 854-30-27/28

_________________________________________________________________________

prof. dr hab. Małgorzata Słodowa-Hełpa, prof. zw. UEP (pokój 1517)


Terminy najbliższych konsultacji:

piątek (06.09, 13.09, 20.09.2019) godz. 15.30-16.30

wtorek (17.09.2019) godz. 16.30-17.30


Do zaliczeń poprawkowych można przystąpić w dowolnym z w/w terminów.


tel. 61 854-36-18

_______________________________________________________________________________________________________

dr hab. Baha Kalinowska-Sufinowicz, prof. nadzw. UEP

Professor Baha Kalinowska-Sufinowicz, PhD

Associate Professor of the PUEB

(pokój/room 1016 Altum)

-  17.09.2019: wtorek/Tuesday      10:00-11:00

- 19.09.2019: czwartek/Thursday 10:00-11:00
- 24.09.2019: wtorek/Tuesday    10:00-11:00
- 26.09.2019: czwartek/Thursday 9:00-10:00
 
tel. 61 854-30-56
___________________________________________________________________________________________________

 dr hab. Magdalena Knapińska, prof. nadzw. UEP (pokój 1022)


Terminy konsultacji w sesji poprawkowej (16.09.2019-29.09.2019r.)   

   Wtorek godz. 12.00

  Czwartek godz. 14.00 tel. 61 854-30-15

_______________________________________________________________________________________________________

dr hab. inż. Hanna Pondel, prof. nadzw. UEP (pokój 1518)

Konsultacje w sesji poprawkowej:
17.09.2019 r. (wtorek) godz. 12.00-13.00

tel. 61 854-30-22


_____________________________________________________________________________________________________

 dr hab. Katarzyna Szarzec, prof. nadzw. UEP (pokój 1015)

Najbliższy termin  konsultacji:
24.09.2019 (wtorek) godz. 12.30-13.30
tel. 61 854-36-29
________________________________________________________________________________________________

dr hab. Beata Woźniak-Jęchorek, prof. nadzw. UEP  (pokój 1024)

 

Najbliższe terminy konsultacji:

18.09.2019 (środa) godz. 10.00-11.00

24.09.2019 (wtorek) godz. 12.30-13.30

tel. 61 854-36-30

___________________________________________________________________________________________________

dr hab. Dawid Piątek, prof. nadzw. UEP (pokój 1013)

Terminy najbliższych konsultacji:

10.09.2019 (wtorek) godz. 10.00

17.09.2019 (wtorek) godz. 10.00

20.09.2019 (piątek) godz. 11.00

27.09.2019 (piątek) godz. 11.00

tel. 61 854-30-83

___________________________________________________________________________________________________________

dr Mikołaj Handschke (pokój 1013)

Najbliższy termin konsultacji:
18.09.2019 (środa) godz. 17.00-18.00
tel. 61 854-30-83
____________________________________________________________________________________________________
 dr Michał Pilc (pokój 1527)


Terminy konsultacji w sesji poprawkowej:
16.09.2019 (poniedziałek) 14.30 - 15.30
20.09.2019 (piątek) 9.00-10.00
27.09.2019 (piątek) 10.00-12.00

tel. 61 854-39-14

_____________________________________________________________________________________________________

dr Yanina Dymitrowska  (pokój 1527)tel. 61 854-39-14

___________________________________________________________________________________________________

dr Sławomir Kuźmar  (pok. 1026)tel. 61 854-30-24

________________________________________________________________________________________________

dr Bartosz Totleben (pokój 1026)


tel. 61 854-30-24

__________________________________________________________________________________________________

dr Wiktoria Domagała (pokój 1026)


Terminy najbliższych konsultacji:

18.09.2019 (środa) godz. 9.00-10.00

19.09.2019 (czwartek) godz. 11.00-12.00


tel. 61854-30-24

_______________________________________________________________________________________________

dr Katarzyna Woźniak (pokój 1023)

tel. 61854-30-23
___________________________________________________________________________________________________
mgr Julia Jastrząbek (pokój 1023)

tel. 61854-30-23
___________________________________________________________________________________________________
mgr Piotr Matuszak (pokój 1023)

tel. 61854-30-23
__________________________________________________________________________________________________
mgr Weronika Łusiewicz (pokój 1023)

tel. 61854-30-23
___________________________________________________________________________________________________
BYLI PRACOWNICY
_____________________________________________________________________________

dr hab. Wojciech Piotr, prof. nadzw. UEP (pokój 522)

tel. 61 854-36-18   lub 61854-30-16
_______________________________________________________________________________

dr hab. Adam Baszyński

adam.baszynski@amu.edu.pl

________________________________________________________________________________

dr Ryszard Szulc

ryszard.szulc@ue.poznan.pl

_______________________________________________________________________________

dr hab. Izabela Bludnik, prof. nadzw. UEP


izabela.bludnik@gmail.com