prof. dr hab. Marek Ratajczak, prof zw. UEP (pokój 1027)


 


 tel. 61 854-30-27/28

_________________________________________________________________________

prof. dr hab. Małgorzata Słodowa-Hełpa, prof. zw. UEP (pokój 1517)


Terminy konsultacji we wrześniu:
20.09.2018 (czwartek) godz. 12.00-13.00


Konsultacje w semestrze zimowym (od 1 października)


Wtorek, godz. 13 30-14 30  pokój 1517 Altum

Środa, godz.   16 45-17 45 pokój 1517 Altum.


tel. 61 854-36-18

_______________________________________________________________________________________________________

dr hab. Baha Kalinowska-Sufinowicz, prof. nadzw. UEP

Professor Baha Kalinowska-Sufinowicz, PhD

Associate Professor of the PUEB

(pokój/ room 1016 Altum)


- wtorek (4.09.2018) 13:00-14:00
- poniedziałek (10.09.2018) 9:00-10:00


tel. 61 854-30-56
___________________________________________________________________________________________________

 dr hab. Magdalena Knapińska, prof. nadzw. UEP (pokój 1022)


Konsultacje we wrześniu:

04.09.2018 r. godz. 9.00-10.00

07.09.2018 r. godz. 12.00-13.00

11.09.2018 r. godz. 11.00-12.00

13.09.2018 r. godz. 10.00-11.00.
 tel. 61 854-30-15

_______________________________________________________________________________________________________

dr hab. inż. Hanna Pondel, prof. nadzw. UEP (pokój 1518)

I zaliczenie poprawkowe wykładu Zachowanie konsumentów - teoria i praktyka
dla studentów II roku studiów II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych
odbędzie się 6 września (czwartek) o godz. 17-tej, w s. 811 Altum.

II zaliczenie poprawkowe wykładu Zachowanie konsumentów - teoria i praktyka

dla studentów II roku studiów II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych
odbędzie się 10 września (poniedziałek) o godz. 17-tej, w s. 811 Altum.

Najbliższy dyżur:
3.09.2018 (poniedziałek) godz. 16.30-17.30

tel. 61 854-30-22


_____________________________________________________________________________________________________

 dr hab. Katarzyna Szarzec, prof. nadzw. UEP (pokój 1015)


Konsultacje we wrześniu:

7.09, piątek, godz. 13:15-14:15

13.09, czwartek, godz. 16:30-17:30tel. 61 854-36-29
________________________________________________________________________________________________

dr hab. Beata Woźniak-Jęchorek, prof. nadzw. UEP  (pokój 1024)

 

termin najbliższego dyżuru:


12.09.2018 (środa) godz. 9.00

 

tel. 61 854-36-30

___________________________________________________________________________________________________

dr hab. Dawid Piątek, prof. nadzw. UEP (pokój 1013)


termin najbliższych konsultacji:
12.09.2018 (środa) godz. 9.00-10.00
tel. 61 854-30-83

___________________________________________________________________________________________________________

dr Mikołaj Handschke (pokój 1013)


konsultacje we wrześniu:

06.09.2018 (czwartek) godz. 18.00

13.09.2018 (czwartek) godz. 18.00


tel. 61 854-30-83
____________________________________________________________________________________________________
 dr Michał Pilc (pokój 1527)
tel. 61 854-39-14

_____________________________________________________________________________________________________

dr Yanina Dymitrowska  (pokój 1527)

 
tel. 61 854-39-14

___________________________________________________________________________________________________

dr Sławomir Kuźmar (pok. 1026)
tel. 61 854-30-24


___________________________________________________________________________________________________dr Bartosz Totleben (pokój 1026)
konsultacje we wrześniu:
03.09.2018 (poniedziałek), godz. 10:00-11:00
10.09.2018 (poniedziałek), godz. 10:00-11:00
13.09.2018 (czwartek), godz. 10:00-11:00

tel. 61 854-30-24__________________________________________________________________________________________________

mgr Maja Piekut (pokój 1023)


 

tel. 61 854-30-23

_____________________________________________________________________________________________________

dr Wiktoria Domagała (pokój 1023)


Najbliższe konsultacje odbędą się 11.09.2018 w godz. 9.30-11.30.


tel. 61854-30-23

_______________________________________________________________________________________________

mgr Katarzyna Woźniak (pokój 1023)

tel. 61854-30-23
___________________________________________________________________________________________________
mgr Julia Jastrząbek (pokój 1023)
najbliższy dyżur:
03.09.2018 (poniedziałek) godz. 9.00-10.00
tel. 61854-30-23
___________________________________________________________________________________________________
mgr Piotr Matuszak (pokój 1026)

tel. 61854-30-24
__________________________________________________________________________________________________

BYLI PRACOWNICY
_____________________________________________________________________________

dr hab. Wojciech Piotr, prof. nadzw. UEP (pokój 522)

tel. 61 854-36-18   lub 61854-30-16
_______________________________________________________________________________

dr hab. Adam Baszyński

adam.baszynski@amu.edu.pl

________________________________________________________________________________

dr Ryszard Szulc

ryszard.szulc@ue.poznan.pl


_______________________________________________________________________________

dr hab. Izabela Bludnik, prof. nadzw. UEP


izabela.bludnik@gmail.com