Wydział Ekonomii

Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej

Jak do nas trafić?

Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej
Pokój 1017 Collegium Altum
tel. 061 854-30-17
fax 061 854-30-17
e-mail: kmigz@ue.poznan.pl