• Tytuł Doktora Honoris Causa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dla prof. A. Czyżewskiego (26.11.2015). 
 • Nagroda Rektora zespołowa I stopnia - za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2014/2015 – za monografię pt. „Problemy rozwoju rolnictwa i gospodarki  żywnościowej w pierwszej dekadzie  członkowstwa Polski w Unii Europejskiej”. Skład nagrodzonego zespołu: 
  prof. dr hab. Andrzej Czyżewski, prof. zw. UEP (współredaktor monografii), 
  dr hab. Bazyli Czyżewski, prof. nadzw. UEP, 
  dr hab. Aleksander Grzelak, prof. nadzw. UEP, 
  dr hab. Anna Matuszczak, prof. nadzw. UEP, 
  dr Katarzyna Smędzik-Ambroży, 
  dr Sebastian Stępień, 
  dr Adam Majchrzak, 
  dr Marta Guth (Śmigla), 
  mgr Michał Borychowski. 
 • Nagroda za zajęcie I miejsca w Konkursie na najlepszą pracę licencjacką napisaną i obronioną w roku akademickim 2012/2013 oraz 2013/2014 w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu dla Adama Orzecha za pracę pt. „Kraje BRICS w świetle uwarunkowań makroekonomicznych w latach 2002-2011” (Promotor: prof. A. Czyżewski) (2015). 
 • Wyróżnienia dla dr Agnieszki Poczty-Wajdy i dra Adama Majchrzaka za najlepsze prezentacje referatów w sekcjach problemowych podczas XXII Kongresu Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu pt. "Kształtowanie rozwoju społeczno-ekonomicznego obszarów wiejskich" (09.2015). 
 • Medal dla prof. A. Czyżewskiego „Za Zasługi dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu”, 26 luty 2015r. 
 • Medal dla prof. A. Czyżewskiego „PRO MEMORIA”  Stowarzyszenia im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, 21.09.2015. 
 • Medal Jubileuszowy dla prof. A. Czyżewskiego z Okazji XV-lecia Uczelni, Senat KPSW w Bydgoszczy, 6.11.2015. 
 • Medal dla prof. A. Czyżewskiego z okazji jubileuszu 60-lecia Centralnej Biblioteki Rolniczej im. Michała Oczapowskiego w Warszawie, 20 listopad 2015r. 
 • Wyróżnienie honorowe BENE MERITUS dla prof. A. Czyżewskiego, Senat KPSW w Bydgoszczy (21.04.2015). 
 • Nadanie tytułu „Senator honorowy KPSW” prof. A. Czyżewskiemu, Senat KPSW w Bydgoszczy (03.10.2015). 
 • Wyróżnienie w Konkursie na najlepszą pracę licencjacką przygotowaną w roku akademickim 2014/2015 w UE Poznań dla Magdaleny Komur za pracę pt. "Dochody rolniczych gospodarstw domowych na tle gospodarstw pracowniczych w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej" (Promotor: prof. A. Czyżewski, 21.12.2015).