prof. dr hab. Alfred Janc

Dyżur

www.alfredjanc.pl 

poczta@alfredjanc.pl


dr hab. Anna Iwańczuk-Kaliska, prof. nadzw. UEP
Dyżur

czwartek godz. 8.30-9.30

pok./ room 1216, Altum, tel. 61 854 33 72 
dr hab. Michał Jurek, prof. nadzw. UEP
Dyżur
wtorki 11.20-12.20 i środy 11.25-12.25

Terminie II poprawki z przedmiotu Metody analizy zjawisk ekonomicznych i finansowych - 20.02. godz. 8.30 sala 1611 Altum.

pok./ room 1212, Altum, tel. 61 854 33 74
michal.jurek@ue.poznan.pl


dr Radosław Kałużny

Dyżur

poniedziałek godz. 8.50-9.35
Termin zaliczenia poprawkowego dla studentów niestacjonarnych - sobota 3 III o godzinie 9:30 w s. 1318 Altum”
Urlop wypoczynkowy od 10.02.18-25.02.18

pok. 1217, Altum, tel. 61 854 32 17

radoslaw.kaluzny@ue.poznan.pl


dr hab. Grzegorz Kotliński

Dyżur

wtorek godz. 12.00-13.00
środa godz. 12.00-13.00

pok. 1219 Altum, tel.  61 854 32 19
grzegorz.kotlinski@ue.poznan.pl 

dr hab. Paweł Marszałek, prof. nadzw. UEP

Dyżur

w Dziekanacie

pok./ room 1213, Altum, tel. 61 854 33 74

pawel.marszalek@ue.poznan.pl


mgr Łukasz Majer


dr Paweł Mikołajczak

Dyżur

pok. 1225, Altum, tel. 61 854 33 73

Zaliczenia przedmiotu Zajęcia Otwarte na kierunku Finanse i Rachunkowość, studia stacjonarne I stopnia


Osoby chcące uzyskać zaliczenia z przedmiotu Zajęcia Otwarte proszone są o złożenia w Sekretariacie Katedry (1214 Altum) sprawozdania z uczestnictwa w zajęciach - Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora UEP nr 45/2013 z dnia 13 sierpnia 2013 r. - druk dostępny na stronach internetowych Uczelni. Należy wypełnić wszystkie pozycje sprawozdania oprócz pola "Opinia sprawdzającego". Na stronie 2 należy uzupełnić tabelę dotyczącą listy wykładów, a na następnych stronach, w kolejności przyjętej w tabeli, napisać opinię na temat poszczególnych zajęć - krótko scharakteryzować, jakie nowe treści zawierały zajęcia, co w nich było najbardziej przydatne/interesujące, co będzie przydatne w praktyce itp. Do sprawozdania należy również dołączyć potwierdzenie udziału w zajęciach.

pok. 1314, tel. 61 854 33 72

pawel.mikolajczak@ue.poznan.pl


dr Ryszard Mikołajczak
Poprawki z przedmiotów prowadzonych przez Pana dr Ryszarda Mikołajczaka na studiach stacjonarnych odbędą się w czwartek 15.02.18 godz. 12.00 sala 016 Altum


Poprawki z przedmiotów prowadzonych przez Pana dr Ryszarda Mikołajczaka na studiach niestacjonarnych odbędą się w sobotę 24.02.18 godz. 13.00 sala 016 Altum

pok. 1219 Altum, tel. 61 854 32 19
ryszard.mikolajczak@ue.poznan.pl


dr hab. Killion Munyama

Przebywa na urlopie bezpłatnym
pok. 1224 Altum, tel.dr hab. Krzysztof Waliszewski, prof. nadzw. UEP
Dyżur
czwartek 22.02.br godz. 11.30-13.30
pok. 1225, Altum, tel. 61 854 33 73
krzysztof.waliszewski@ue.poznan.pl
dr Anna Warchlewska
Dyżur
środa godz. 10.00-11.00
czwartek godz. 9.00-10.00

pok. 1224, Altum, tel. 61 854 32 16

Anna.Warchlewska@ue.poznan.pl