prof. dr hab. Alfred Janc

Dyżur

poczta@alfredjanc.pl

www.alfredjanc.pl


dr hab. Anna Iwańczuk-Kaliska, prof. nadzw. UEP
Dyżur
środa godz. 12.15-13.00

Inne terminy konsultacji (w tym w czasie weekendów) można ustalić

poprzez kontakt e-mailowy. Anna.Iwanczuk-Kaliska@ue.poznan.pl

pok./ room 1216, Altum, tel. 61 854 33 72
dr hab. Michał Jurek, prof. nadzw. UEP
Dyżur
środy godz. 14.00-14.45
pok./ room 1212, Altum, tel. 61 854 33 74
michal.jurek@ue.poznan.pl


dr Radosław Kałużny

Dyżur

wtorki od w godz. 8.40 do 9.40 i w czwartki od godz. 10.15 do 11.15.

dyżur w czwartek 25.05.br zostaje odwołany

pok. 1217, Altum, tel. 61 854 32 17

radoslaw.kaluzny@ue.poznan.pl


dr hab. Grzegorz Kotliński

Dyżur

wtorki godz. 15.00-16.00

środy godz. 13.15-14.15

pok. 1219 Altum, tel.  61 854 32 19
grzegorz.kotlinski@ue.poznan.pl 

dr hab. Paweł Marszałek, prof. nadzw. UEP

Dyżur

w Dziekanacie pokój 114

wtorek, godz. 13.00 - 14.00
środa, godz. 11.30 - 12.30

seminaria na studiach niestacjonarnych wyjątkowo odbędą się w niedziele 21.05.17 w godz. 12.00-15.00 w pokoju 1213

pok./ room 1213, Altum, tel. 61 854 33 74

pawel.marszalek@ue.poznan.pl


mgr Łukasz Majer


dr Paweł Mikołajczak

Dyżur
środa 12.00-13.00
pok. 1225, Altum, tel. 61 854 33 73

Zaliczenia przedmiotu Zajęcia Otwarte na kierunku Finanse i Rachunkowość, studia stacjonarne I stopnia


Osoby chcące uzyskać zaliczenia z przedmiotu Zajęcia Otwarte proszone są o złożenia w Sekretariacie Katedry (1214 Altum) sprawozdania z uczestnictwa w zajęciach - Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora UEP nr 45/2013 z dnia 13 sierpnia 2013 r. - druk dostępny na stronach internetowych Uczelni. Należy wypełnić wszystkie pozycje sprawozdania oprócz pola "Opinia sprawdzającego". Na stronie 2 należy uzupełnić tabelę dotyczącą listy wykładów, a na następnych stronach, w kolejności przyjętej w tabeli, napisać opinię na temat poszczególnych zajęć - krótko scharakteryzować, jakie nowe treści zawierały zajęcia, co w nich było najbardziej przydatne/interesujące, co będzie przydatne w praktyce itp. Do sprawozdania należy również dołączyć potwierdzenie udziału w zajęciach.

pok. 1314, tel. 61 854 33 72

pawel.mikolajczak@ue.poznan.pl


dr Ryszard Mikołajczak
Dyżur

w środy godz. 15.00-16.00

seminarzyści proszeni są o przybycie na dyżur

pok. 1219 Altum, tel. 61 854 32 19
ryszard.mikolajczak@ue.poznan.pl


dr hab. Killion Munyama

Przebywa na urlopie bezpłatnym
pok. 1224 Altum, tel.dr hab. Krzysztof Waliszewski
Dyżur
wtorek godz. 15.00-15.45

pok. 1225, Altum, tel. 61 854 33 73
krzysztof.waliszewski@ue.poznan.pl

dr Anna Warchlewska
Dyżur

wtorek, godz. 10:15-11:15

środa, godz. 9:45-10:45

pok. 1224, Altum, tel. 61 854 32 16

Anna.Warchlewska@ue.poznan.pl