Katedra Pieniądza i Bankowości

Konsultacje

na studiach stacjonarnych

dr hab. Anna Iwańczuk-Kaliska, prof. nadzw. UEP
Dyżur
Anna.Iwanczuk-Kaliska@ue.poznan.pl
pok./ room 1216, Altum, tel. 61 854 33 72dr hab. Michał Jurek, prof. nadzw. UEP

Egzamin poprawkowy z przedmiotów Analiza finansowa, Rynki finansowe i Współczesne systemy pieniężne odbędzie się 7 września w piątek o godzinie 8.00 w sali 16 Altum. 

pok./ room 1215, Altum, tel. 61 854 3215
michal.jurek@ue.poznan.pl

dr Radosław Kałużny
Dyżur
we wtorek 10.07.18  godz. 19.00
pok. 1217, Altum, tel. 61 854 32 17
radoslaw.kaluzny@ue.poznan.pl

dr hab. Grzegorz Kotliński, prof. nadzw. UEP
Dyżur

pok. 1219 Altum, tel.  61 854 32 19
grzegorz.kotlinski@ue.poznan.pl 


dr hab. Paweł Marszałek, prof. nadzw. UEP
Dyżur w Dziekanacie

pok./ room 1213, Altum, tel. 61 854 33 74
pawel.marszalek@ue.poznan.pl

mgr Łukasz Majer

dr Paweł Mikołajczak
Dyżur 


pok. 1225, Altum, tel. 61 854 33 73

pawel.mikolajczak@ue.poznan.pl


Zaliczenia przedmiotu Zajęcia Otwarte na kierunku Finanse i Rachunkowość, studia stacjonarne I stopnia
Osoby chcące uzyskać zaliczenia z przedmiotu Zajęcia Otwarte proszone są o złożenia w Sekretariacie Katedry (1214 Altum) sprawozdania z uczestnictwa w zajęciach - Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora UEP nr 45/2013 z dnia 13 sierpnia 2013 r. - druk dostępny na stronach internetowych Uczelni. Należy wypełnić wszystkie pozycje sprawozdania oprócz pola "Opinia sprawdzającego". Na stronie 2 należy uzupełnić tabelę dotyczącą listy wykładów, a na następnych stronach, w kolejności przyjętej w tabeli, napisać opinię na temat poszczególnych zajęć - krótko scharakteryzować, jakie nowe treści zawierały zajęcia, co w nich było najbardziej przydatne/interesujące, co będzie przydatne w praktyce itp. Do sprawozdania należy również dołączyć potwierdzenie udziału w zajęciach.pok. 1225, tel. 61 854 33 72

dr Ryszard Mikołajczak
Dyżur

pok. 1219 Altum, tel. 61 854 32 19
ryszard.mikolajczak@ue.poznan.pl


dr hab. Killion Munyama
Przebywa na urlopie bezpłatnym
pok. 1224 Altum, tel.dr hab. Krzysztof Waliszewski, prof. nadzw. UEP
Dyżur

pok. 1225, Altum, tel. 61 854 33 73
krzysztof.waliszewski@ue.poznan.pl
dr Anna Warchlewska
Dyżur
we wtorek 19.06.br godz. 7.45-8.45
w środę 20.06.br. godz. 7.45-8.45
pok. 1224, Altum, tel. 61 854 32 16 
Anna.Warchlewska@ue.poznan.pl