prof. dr hab. Alfred Janc

Urlop 6.07.17-5.09.17

poczta@alfredjanc.pl

www.alfredjanc.pl


dr hab. Anna Iwańczuk-Kaliska, prof. nadzw. UEP
Dyżury w czerwcu:

sobota 3.06 godz. 16.50 - 17.50

środa 7.06 godz. 12.15 - 13.00

poniedziałek 12.06 godz. 12.15 - 13.00

środa 21.06 godz. 12.00 - 13.00

Urlop: 14 czerwca - 18 czerwca; 22 czerwca - 9 lipca; 17 lipca - 23 lipca; 10 sierpnia - 20 sierpnia; 28 sierpnia - 1 września

pok./ room 1216, Altum, tel. 61 854 33 72 
dr hab. Michał Jurek, prof. nadzw. UEP
Dyżur

Urlop 10.07.17-1.09.17

pok./ room 1212, Altum, tel. 61 854 33 74
michal.jurek@ue.poznan.pl


dr Radosław Kałużny

Dyżur

Urlop

pok. 1217, Altum, tel. 61 854 32 17

radoslaw.kaluzny@ue.poznan.pl


dr hab. Grzegorz Kotliński

Dyżur

Urlop 13.07.17-31.08.17

pok. 1219 Altum, tel.  61 854 32 19
grzegorz.kotlinski@ue.poznan.pl 

dr hab. Paweł Marszałek, prof. nadzw. UEP

Dyżur

Urlop

pok./ room 1213, Altum, tel. 61 854 33 74

pawel.marszalek@ue.poznan.pl


mgr Łukasz Majer


dr Paweł Mikołajczak

Dyżur
Urlop 17.07.17-8.09.17
pok. 1225, Altum, tel. 61 854 33 73

Zaliczenia przedmiotu Zajęcia Otwarte na kierunku Finanse i Rachunkowość, studia stacjonarne I stopnia


Osoby chcące uzyskać zaliczenia z przedmiotu Zajęcia Otwarte proszone są o złożenia w Sekretariacie Katedry (1214 Altum) sprawozdania z uczestnictwa w zajęciach - Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora UEP nr 45/2013 z dnia 13 sierpnia 2013 r. - druk dostępny na stronach internetowych Uczelni. Należy wypełnić wszystkie pozycje sprawozdania oprócz pola "Opinia sprawdzającego". Na stronie 2 należy uzupełnić tabelę dotyczącą listy wykładów, a na następnych stronach, w kolejności przyjętej w tabeli, napisać opinię na temat poszczególnych zajęć - krótko scharakteryzować, jakie nowe treści zawierały zajęcia, co w nich było najbardziej przydatne/interesujące, co będzie przydatne w praktyce itp. Do sprawozdania należy również dołączyć potwierdzenie udziału w zajęciach.

pok. 1314, tel. 61 854 33 72

pawel.mikolajczak@ue.poznan.pl


dr Ryszard Mikołajczak
Dyżur

Ostateczne poprawki z przedmiotu Rynek finansowy i Podstawy kapitałowe banku odbędą się 12.07.br o godz. 13.00 w sali 1318

Urlop 12.07.17-31.08.17

pok. 1219 Altum, tel. 61 854 32 19
ryszard.mikolajczak@ue.poznan.pl


dr hab. Killion Munyama

Przebywa na urlopie bezpłatnym
pok. 1224 Altum, tel.dr hab. Krzysztof Waliszewski, prof. nadzw. UEP
Dyżur
Urlop 15.07.17-5.09.17
pok. 1225, Altum, tel. 61 854 33 73
krzysztof.waliszewski@ue.poznan.pl
dr Anna Warchlewska
Dyżur

pok. 1224, Altum, tel. 61 854 32 16

Anna.Warchlewska@ue.poznan.pl