Katedra Pieniądza i Bankowości

Konsultacje

na studiach stacjonarnych

dr hab. Anna Iwańczuk-Kaliska, prof. nadzw. UEP
Dyżur
czwartek godz. 8.30-9.30
dyżur z dnia 17.05.br odbędzie się w piątek 18.05.br w godz. 9.30-10.30
Anna.Iwanczuk-Kaliska@ue.poznan.pl
pok./ room 1216, Altum, tel. 61 854 33 72dr hab. Michał Jurek, prof. nadzw. UEP
Dyżur
wtorki 11.20-12.20 i środy 9.30-10.30
w środę 23.05.br dyżur zostaje odwołany
pok./ room 1215, Altum, tel. 61 854 3215
michal.jurek@ue.poznan.pl

dr Radosław Kałużny
Dyżur
poniedziałek godz. 8.50-9.35 

pok. 1217, Altum, tel. 61 854 32 17
radoslaw.kaluzny@ue.poznan.pl

dr hab. Grzegorz Kotliński
Dyżur
wtorek godz. 12.00-13.00
środa godz. 13.00-14.00
Seminaria magisterskie w środy godz. 13.00-14.30
Seminaria licencjackie we wtorki godz. 16.30-17.30
pok. 1219 Altum, tel.  61 854 32 19
grzegorz.kotlinski@ue.poznan.pl 


dr hab. Paweł Marszałek, prof. nadzw. UEP
Dyżur w Dziekanacie

wtorek godz. 12.00-13.00
środa godz. 13.00-14.00
pok./ room 1213, Altum, tel. 61 854 33 74
pawel.marszalek@ue.poznan.pl

mgr Łukasz Majer

dr Paweł Mikołajczak
Dyżur
czwartek godz. 11.30-13.00
w dniu 19.04.2018 dyżur odwołany

pok. 1225, Altum, tel. 61 854 33 73

pawel.mikolajczak@ue.poznan.pl


Zaliczenia przedmiotu Zajęcia Otwarte na kierunku Finanse i Rachunkowość, studia stacjonarne I stopnia
Osoby chcące uzyskać zaliczenia z przedmiotu Zajęcia Otwarte proszone są o złożenia w Sekretariacie Katedry (1214 Altum) sprawozdania z uczestnictwa w zajęciach - Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora UEP nr 45/2013 z dnia 13 sierpnia 2013 r. - druk dostępny na stronach internetowych Uczelni. Należy wypełnić wszystkie pozycje sprawozdania oprócz pola "Opinia sprawdzającego". Na stronie 2 należy uzupełnić tabelę dotyczącą listy wykładów, a na następnych stronach, w kolejności przyjętej w tabeli, napisać opinię na temat poszczególnych zajęć - krótko scharakteryzować, jakie nowe treści zawierały zajęcia, co w nich było najbardziej przydatne/interesujące, co będzie przydatne w praktyce itp. Do sprawozdania należy również dołączyć potwierdzenie udziału w zajęciach.pok. 1225, tel. 61 854 33 72

dr Ryszard Mikołajczak
Dyżur
od 1.03.br w czwartki godz. 13.15-14.00 

pok. 1219 Altum, tel. 61 854 32 19
ryszard.mikolajczak@ue.poznan.pl


dr hab. Killion Munyama
Przebywa na urlopie bezpłatnym
pok. 1224 Altum, tel.dr hab. Krzysztof Waliszewski, prof. nadzw. UEP
Dyżur
czwartek 22.02.br godz. 11.30-13.30
pok. 1225, Altum, tel. 61 854 33 73
krzysztof.waliszewski@ue.poznan.pl
dr Anna Warchlewska
Dyżur
środa godz. 10.00-11.00
czwartek godz. 9.00-10.00
pok. 1224, Altum, tel. 61 854 32 16 
Anna.Warchlewska@ue.poznan.pl