Katedra Pieniądza i Bankowości

Konsultacje

na studiach stacjonarnych

dr hab. Anna Iwańczuk-Kaliska, prof. nadzw. UEP
Dyżur
Anna.Iwanczuk-Kaliska@ue.poznan.pl
pok./ room 1216, Altum, tel. 61 854 33 72

dr hab. Michał Jurek, prof. nadzw. UEP
pok./ room 1215, Altum, tel. 61 854 3215
michal.jurek@ue.poznan.pl

dr Radosław Kałużny
pok. 1217, Altum, tel. 61 854 32 17
radoslaw.kaluzny@ue.poznan.pl

dr hab. Grzegorz Kotliński, prof. nadzw. UEP
Dyżur
pok. 1219 Altum, tel.  61 854 32 19
grzegorz.kotlinski@ue.poznan.pl 

dr hab. Paweł Marszałek, prof. nadzw. UEP
Dyżur w Dziekanacie
pok./ room 1213, Altum, tel. 61 854 33 74
pawel.marszalek@ue.poznan.pl


dr hab. Paweł Mikołajczak, prof. nadzw. UEP
Dyżur
we wtorki godz. 12.10-13.05
pok. 1225, Altum, tel. 61 854 33 73
pawel.mikolajczak@ue.poznan.pl


Zaliczenia przedmiotu Zajęcia Otwarte na kierunku Finanse i Rachunkowość, studia stacjonarne I stopnia
Osoby chcące uzyskać zaliczenia z przedmiotu Zajęcia Otwarte proszone są o złożenia w Sekretariacie Katedry (1214 Altum) sprawozdania z uczestnictwa w zajęciach - Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora UEP nr 45/2013 z dnia 13 sierpnia 2013 r. - druk dostępny na stronach internetowych Uczelni. Należy wypełnić wszystkie pozycje sprawozdania oprócz pola "Opinia sprawdzającego". Na stronie 2 należy uzupełnić tabelę dotyczącą listy wykładów, a na następnych stronach, w kolejności przyjętej w tabeli, napisać opinię na temat poszczególnych zajęć - krótko scharakteryzować, jakie nowe treści zawierały zajęcia, co w nich było najbardziej przydatne/interesujące, co będzie przydatne w praktyce itp. Do sprawozdania należy również dołączyć potwierdzenie udziału w zajęciach.pok. 1225, tel. 61 854 33 72

dr Ryszard Mikołajczak

pok. 1219 Altum, tel. 61 854 32 19
ryszard.mikolajczak@ue.poznan.pl


dr hab. Killion Munyama
Przebywa na urlopie bezpłatnym
pok. 1224 Altum, tel.

dr hab. Krzysztof Waliszewski, prof. nadzw. UEP
Dyżur
we wtorek 11.06.br w godzinach 10.00-11.00. 

pok. 1225, Altum, tel. 61 854 33 73
krzysztof.waliszewski@ue.poznan.pl


dr Anna Warchlewska
Dyżur 
24 maja godz. 11.00-12.00  dyżur zostaje odwołany
6 czerwca godz. 15.00-16.00

pok. 1224, Altum, tel. 61 854 32 16 
anna.warchlewska@ue.poznan.pl