Katedra Pieniądza i Bankowości

Konsultacje

na studiach stacjonarnych

dr hab. Anna Iwańczuk-Kaliska, prof. nadzw. UEP
Dyżur
Anna.Iwanczuk-Kaliska@ue.poznan.pl
pok./ room 1216, Altum, tel. 61 854 33 72

dr hab. Michał Jurek, prof. nadzw. UEP
Egzaminy zaplanowane na 5.02.2019 odbędą się w sali audyt. B - CEUE w następujących godzinach:
8.00-9.00 Metody analizy zjawisk ekonomicznych i finansowych
9.00-10.00 Bankowość FiR
10.00-11.00 Bankowość Ekonomia
Dyżur
wtorki godz. 10.20-11.20
środy godz. 9.20-10.20 
pok./ room 1215, Altum, tel. 61 854 3215
michal.jurek@ue.poznan.pl

dr Radosław Kałużny
Dyżur
we wtorki godz. 10.15-11.15 w dniu 22.01.2019 dyżur odwołany
„Zaliczenia II kolokwium poniedziałkowych grup ćwiczeniowych ze Standardów sprawozdawczości finansowej (tj. G8 i G9) odbędą się w poniedziałek 14 I 2019 roku wyjątkowo w sali 1311 Altum."
Zaliczenie wykładów ze "Standardów sprawozdawczości finansowej” odbędą się:
- dla studentów dziennych - 4.02.2019 o 15:00 w sali 311A
- dla studentów zaocznych - 9.02.2019 o 16:00 w sali 311A."

pok. 1217, Altum, tel. 61 854 32 17
radoslaw.kaluzny@ue.poznan.pl

dr hab. Grzegorz Kotliński, prof. nadzw. UEP
Dyżur
wtorki godz. 13.15-14.00
czwartki godz. 10.30-11.15
pok. 1219 Altum, tel.  61 854 32 19
grzegorz.kotlinski@ue.poznan.pl 

dr hab. Paweł Marszałek, prof. nadzw. UEP
Dyżur w Dziekanacie
pok./ room 1213, Altum, tel. 61 854 33 74
pawel.marszalek@ue.poznan.pl

mgr Łukasz Majer

dr hab. Paweł Mikołajczak
Dyżur
w dniu 18.01.2019 dyżur zostaje odwołany
w piątki godz. 11.00-12.00
wyjątkowo dyżur z piątku 26.10.br przeniesiony na czwartek 25.10.br godz. 9.00-10.00
pok. 1225, Altum, tel. 61 854 33 73
pawel.mikolajczak@ue.poznan.pl


Zaliczenia przedmiotu Zajęcia Otwarte na kierunku Finanse i Rachunkowość, studia stacjonarne I stopnia
Osoby chcące uzyskać zaliczenia z przedmiotu Zajęcia Otwarte proszone są o złożenia w Sekretariacie Katedry (1214 Altum) sprawozdania z uczestnictwa w zajęciach - Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora UEP nr 45/2013 z dnia 13 sierpnia 2013 r. - druk dostępny na stronach internetowych Uczelni. Należy wypełnić wszystkie pozycje sprawozdania oprócz pola "Opinia sprawdzającego". Na stronie 2 należy uzupełnić tabelę dotyczącą listy wykładów, a na następnych stronach, w kolejności przyjętej w tabeli, napisać opinię na temat poszczególnych zajęć - krótko scharakteryzować, jakie nowe treści zawierały zajęcia, co w nich było najbardziej przydatne/interesujące, co będzie przydatne w praktyce itp. Do sprawozdania należy również dołączyć potwierdzenie udziału w zajęciach.pok. 1225, tel. 61 854 33 72

dr Ryszard Mikołajczak
Dyżur
w sobotę 22.09.18 godz. 13.30
pok. 1219 Altum, tel. 61 854 32 19
ryszard.mikolajczak@ue.poznan.pl


dr hab. Killion Munyama
Przebywa na urlopie bezpłatnym
pok. 1224 Altum, tel.

dr hab. Krzysztof Waliszewski, prof. nadzw. UEP
Dyżur
w dniu 4.12.2018 dyżur zostaje odwołany
we wtorki godz. 10.45-11.30
pok. 1225, Altum, tel. 61 854 33 73
krzysztof.waliszewski@ue.poznan.pl


dr Anna Warchlewska
Dyżur 
poniedziałki godz.9:45-10:45 
środy godz.11:00-12:00  
pok. 1224, Altum, tel. 61 854 32 16 
anna.warchlewska@ue.poznan.pl