prof. dr hab. Alfred Janc

Dyżur

www.alfredjanc.pl 

poczta@alfredjanc.pl


dr hab. Anna Iwańczuk-Kaliska, prof. nadzw. UEP


pok./ room 1216, Altum, tel. 61 854 33 72 
dr hab. Michał Jurek, prof. nadzw. UEP
Dyżur

poniedziałki godz. 7.00-7.45, w dniu 6.11.br dyżur odwołany

środa do 22.11.2017 godz. 8.45-9.30


pok./ room 1212, Altum, tel. 61 854 33 74
michal.jurek@ue.poznan.pl


dr Radosław Kałużny

Dyżur

w czwartki od 9.15 do 10.00


pok. 1217, Altum, tel. 61 854 32 17

radoslaw.kaluzny@ue.poznan.pl


dr hab. Grzegorz Kotliński

Dyżur

środa godz. 11.30-12.30

czwartek godz. 11.30-12.30

pok. 1219 Altum, tel.  61 854 32 19
grzegorz.kotlinski@ue.poznan.pl 

dr hab. Paweł Marszałek, prof. nadzw. UEP

Dyżur

wtorek w godz. 12.15-13.15

środa w godz.12.15-13.15  w Dziekanacie

pok./ room 1213, Altum, tel. 61 854 33 74

pawel.marszalek@ue.poznan.pl


mgr Łukasz Majer


dr Paweł Mikołajczak

Dyżur
wtorek godz. 11.30-12.30
pok. 1225, Altum, tel. 61 854 33 73

Zaliczenia przedmiotu Zajęcia Otwarte na kierunku Finanse i Rachunkowość, studia stacjonarne I stopnia


Osoby chcące uzyskać zaliczenia z przedmiotu Zajęcia Otwarte proszone są o złożenia w Sekretariacie Katedry (1214 Altum) sprawozdania z uczestnictwa w zajęciach - Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora UEP nr 45/2013 z dnia 13 sierpnia 2013 r. - druk dostępny na stronach internetowych Uczelni. Należy wypełnić wszystkie pozycje sprawozdania oprócz pola "Opinia sprawdzającego". Na stronie 2 należy uzupełnić tabelę dotyczącą listy wykładów, a na następnych stronach, w kolejności przyjętej w tabeli, napisać opinię na temat poszczególnych zajęć - krótko scharakteryzować, jakie nowe treści zawierały zajęcia, co w nich było najbardziej przydatne/interesujące, co będzie przydatne w praktyce itp. Do sprawozdania należy również dołączyć potwierdzenie udziału w zajęciach.

pok. 1314, tel. 61 854 33 72

pawel.mikolajczak@ue.poznan.pl


dr Ryszard Mikołajczak
Dyżur

wtorek godz. 11.30-12.30

pok. 1219 Altum, tel. 61 854 32 19
ryszard.mikolajczak@ue.poznan.pl


dr hab. Killion Munyama

Przebywa na urlopie bezpłatnym
pok. 1224 Altum, tel.dr hab. Krzysztof Waliszewski, prof. nadzw. UEP
Dyżur
we wtorki w godz. 11.20-12.05
pok. 1225, Altum, tel. 61 854 33 73
krzysztof.waliszewski@ue.poznan.pl
dr Anna Warchlewska
Dyżur
poniedziałki godz. 13.30-14.30
czwartki godz. 8.15-9.15

pok. 1224, Altum, tel. 61 854 32 16

Anna.Warchlewska@ue.poznan.pl