Pracownicy

dr hab. Krzysztof Waliszewski, prof. nadzw. UEP

Funkcje pełnione na UEP

·Przewodniczący Podkomisji ds. Bytowych Rektorskiej Komisji ds. Socjalnych, 

·Członek Komisji Programowej Wydziału Ekonomii

·Członek Rady Wydziału Ekonomii

·Członek Rady Finansów

·Opiekun naukowy SKN Bankowości i Pośrednictwa Finansowego

-Koordynator Konkursu Wiedzy o Finansach Finansomania

·Koordynator specjalności Doradztwo Finansowe na kierunku Finanse i rachunkowość, Wydział Ekonomii, studia II stopnia

·Przewodniczący komitetu organizacyjnego konferencji „CSR Financial Day. Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych"                         (edycja 2016, 2017, 2018, 2019)            

·Kierownik studiów podyplomowych „Bankowość i doradztwo finansowe” (edycja I, II, III, IV)Funkcje pełnione poza UEP: 

Członek Polskiego Towarzystwa Finansów i Bankowości

Specjalizacja i zainteresowania badawcze:

·Finanse gospodarstw domowych, finanse osobiste

·Planowanie finansów osobistych i zarządzanie finansami osobistymi  

·Rynek finansowania konsumpcji (consumer finance)

·Kredyt konsumpcyjny, konsumencki, hipoteczny, finansowanie nieruchomości

·Pośrednictwo finansowe i kredytowe

·Doradztwo finansowe w obszarze finansów osobistych

·Niebankowe instytucje finansowe, w tym instytucje parabankowe

·Spółki pożyczkowe

·Unia bankowa i unia rynków kapitałowych
   Najważniejsze publikacje

Książki – autor: 

 

„Rynek pozabankowych pożyczek konsumenckich w Polsce”, CeDeWu, Warszawa 2017

·         „Model doradztwa w obszarze finansów osobistych w Polsce na tle doświadczeń międzynarodowych”, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2016

·         „Pośrednictwo kredytowe w Polsce, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2010.

·         „Doradztwo finansowe w Polsce, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2010.


Książki – współautor:


·         Europejska unia rynków kapitałowych. Perspektywa finansowania przedsiębiorstw w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2015

 

Książki – redaktor:


Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych. Perspektywa banków, pośredników i doradców finansowych, CeDeWu, Warszawa 2017


Książki – współredaktor:

 

·         „Fundusze poręczeniowe i pożyczkowe w finansowym wspieraniu sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce”, CeDeWu, Warszawa 2014

 

·         „Instytucje parabankowe na rynku usług bankowych w Polsce, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2012

 

·         „Ryzyko w działalności gospodarczej. Finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw w okresie zagrożenia kryzysem, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012

 

 

Wykaz wszystkich publikacji dostępny w raporcie Bazy Osiągnięć Pracowników UEP – link:

 

https://develop.ue.poznan.pl/WebForms/Reports/Pubs/38d73bf16cfe4a04ba6fb205c1cfcc4a


Doktor hab. nauk ekonomicznych
prof. nadzw. UEP
krzysztof.waliszewski@ue.poznan.pl
Collegium Altum, p. 1225
telefon: 61 854 3373