Pracownicy

Prof dr hab. Alfred JancFunkcje pełnione i stanowiska w Uniwersytecie Ekonomicznym


Dziekan Wydziału Ekonomii (2005-2008)


Kierownik Katedry Bankowości (od 1995 do 27.10.2017)


Dyrektor Centrum Edukacji Bankowej i Ubezpieczeniowej (1994-2013)


Kierownik studiów doktoranckich na Wydziale Ekonomii (1993-2005)


Kierownik studiów podyplomowych z bankowości (1992-2001)


Członek Senatu Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (1999-2012)


Członek Senackiej Komisji ds. Kształcenia (2008–2012)


Członek Wydziałowej Komisji ds. Studiów Doktoranckich


Członek Komisji ds. Rozwoju Wydziału Ekonomii


Członek Rady Wydziału Ekonomii


Członek zespołu badawczego FESSUD Seventh Framework Programme (FP7), EU Framework Program SSH.2010.1.2-1 Changing the role of the financial system to better serve economic, social and environmental objectives (od 2012)Najważniejsze Publikacje

Lista publikacji dostępna na stronie: http://www.janc.pl

Funkcje poza Uniwersytetem Ekonomicznym:

Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego (od czerwca 2007 do 31 grudnia 2007)

Narodowy Bank Polski – doradca Prezesa (luty 2007-maj 2007, styczeń 2008-kwiecień 2010)

Narodowy Bank Polski – doradca ekonomiczny w Instytucie Ekonomicznym

Bankowy Fundusz Gwarancyjny – członek Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (2007-2009)

Rada Arbitra Bankowego przy Związku Banków Polskich – członek (od 2007 roku)

Polska Akademia Nauk – członek Komitetu Nauk o Finansach (od 2007)

Związek Banków Polskich – Związek Banków Polskich – przewodniczący Polskiego Komitetu Europejskiego Certifikatu Bankowca (The European Foundation Certificate in Banking) w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej (od 2005 do 2007); przewodniczący Komitetu Koordynacyjnego ds. Standardów Kwalifikacyjnych w Polskiej Bankowości (do
lutego 2007)

Rada Programowa czasopisma „Banks and Bank Systems” – członek (2005-2012)

Rada Programowa DILBAC – członek (od 2005 do 2006)

Rada Inwestycyjna Funduszu Powierniczego JEREMIE (Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (od września 2009)

Redaktor Naczelny publikowanej przez NBP serii pt. „Materiały i Studia” („National Bank of Poland Working Paper”) (od czerwca 2010)

Członek Rady Programowej czasopisma „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” (od 2013)

Członek Krajowej Rady Programowej „Samorządowa Polska” (od 2010)

Credit Agricole Bank S.A - członek Rady Nadzorczej oraz przewodniczący Komitetu Audytu (od 2012)

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:


wykłady: bankowość, banki komercyjne, rynki finansowe, międzynarodowe organizacje finansowe, międzynarodowe systemy oceny inwestycji, private banking, zarządzanie instytucjami kredytowymi, seminaria magisterskie i seminaria licencjackie, seminarium doktorskie (i inne zajęcia na studiach doktoranckich i podyplomowych)Profesor nauk ekonomicznych 
Profesor zwyczajny


Collegium Altum, p. 1215
telefon: 61 854 3215
WWW: www.alfredjanc.pl poczta@alfredjanc.pl