Aktualności

Akademia Hochland 2017

Hochland Polska Sp z o.o. zorganizowała po raz kolejny niecodzienne wydarzenie. Cykl spotkań z głównymi Menedżerami tej fabryki koncernu. Studenci min. specjalności Strategie Biznesu i Polityka Gospodarcza  w Warunkach Globalizacji oraz uczestnicy wykładów otwartych tj. około 60 osób, brali udział w warsztatach z obszaru marketingu, produkcji, HR, P&R, jakości produktu.

Dla studentów to duża różnica między czytać o… a słyszeć od praktyka biznesu, o tym jak się planuje i prowadzi procesy. „Plans are nothing, planning is everything”, co znaczy że to planowanie jest ogromnym wyzwaniem dla menadżera. Teraz wiemy o nim dużo więcej.

Wielkie podziękowania dla zespołu Hochland Polska od Katedry Polityki Gospodarczej i Samorządowej UEP, za tegoroczną edycję projektu.Program wykładów:

AKADEMIA HOCHLAND 2017/2018

 

Strategia marketingowa


Termin: 18.10 g. 11.30.

Miejsce: sala 2.2 CEUE

Zakres:

·         Zasady kształtowania kanałów dotarcia do klienta

·         Rodzaje kanałów dotarcia do klienta

·         Zasady budowania silnych/stabilnych marek i planowania produktów

·         Definicja lidera rynku - o tym jak wyznaczać cele

·         Budowanie wzorców skojarzeń myślowych

·         Rola innowacji w budowaniu marek

·         Zadania marketingu – niby oczywiste a jednak…

Rafał Masiak – Dyrektor Marketingu - Absolwent studiów magisterskich na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej (magister inżynier) oraz studiów podyplomowych w Szkole Biznesu przy Politechnice Warszawskiej (magister biznesu). Kierownik i Dyrektor Marketingu z wieloletnim stażem pracy w polskich firmach jak również w międzynarodowych koncernach branży FMCG (Unilever, Johnson&Johnson, Cadbury Wedel, Hoop, Wrigley, Nutricia, Mokate, Hochland). Autor strategii i kampanii marketingowych dla kluczowych marek, liderów kategorii takich jak: Dove, Wedel, Orbit, Bobovita, Almette, Hochland.

 

 

Czy plan komunikacji PR jest potrzebny?

 

Termin:  24.10 g. 15.00

Miejsce: sala 210 B

Zakres:

·         Zarządzanie komunikatami PR skierowanymi do różnych grup docelowych

·         Opracowanie planu działań komunikacyjnych PR

·         Formułowanie realizowanych celów do strategii komunikacji PR

·         Efektywne zarządzanie wieloma kanałami komunikacji

·         PR jak to się robi?

·         Dziennikarz kluczem do sukcesu w PR

·         Czy Internetu w PR trzeba się bać?


Jacek Wyrzykiewicz - PR & Marketing Services Manager - w Hochland Polska od 1995 roku. Karierę zawodową zaczynał od działu administracji sprzedaży, przez trade marketing, po stanowisko PR managera. Obecnie jest odpowiedzialny za PR Hochland Polska.  Ukończył Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu i studia podyplomowe z zakresu zarządzania w Niemczech. Wcześniej pracownik naukowy, stypendysta Uniwersytetów Humboldta, Hohenheim  i ETH Zurich, autor wielu publikacji na temat ekonomiki, zarządzania i komunikacji. Ostatnio ukończył Management Development Program Die Akademie für Führungskräfte. Wyróżniony przez Stowarzyszenie Content Marketing Polska Piórem Roku 2015 za artykuł o promocji zdrowia.    

 

 

Jakość produktu organizacja zarządzania jakością w przedsiębiorstwie

Termin:  22.11 g. 11.30

Miejsce: sala 2.2 CEUE

Zakres:

·         Systemy jakości w Hochland, HACCP w praktyce, alternatywne, dodatkowe systemy w przedsiębiorstwie

·         Gdzie zaczyna się jakość i bezpieczeństwo produktów? Jakość w produkcji – zasady wytyczne, sposoby kontroli

·         Plan strategii jakości firmy, budowa, cele, organizacja

·         Tworzenie nowych produktów - od koncepcji po kontrolę

·         „Specyficzne przypadki” reklamacji od konsumentów i klientów

 

Dagmara Jank – Menadżer Jakości - Technolog Żywności i Żywienia Człowieka (Akademii Rolnicza w Szczecinie), absolwentka studiów MBA oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania jakością oraz bezpieczeństwa i jakości żywności. Wieloletnie praktyczne doświadczenie w zakresie systemów jakości (HACCP, ISO, BRC, IFS, FSSC, SQMS), zapewnienia i kontroli jakości żywności oraz prawa żywnościowego, zdobyte w takich firmach jak Nestle, Ovita Nutricia, Delecta i Hochland. Odpowiada za wdrożenie, utrzymanie i stałe usprawnianie systemów i procesów, mających na celu  zagwarantowanie bezpieczeństwa i jakości produktów firmy Hochland Polska.

 

Hanka Bielejewska – Kierownik Działu Jakości - Absolwentka Politechniki Poznańskiej, wydział: Technologia Chemiczna oraz podyplomowych Studiów Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Żywności na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Posiada wieloletnie doświadczenie w utrzymaniu systemów jakości, w zarządzaniu jakością i w kontroli jakości (GMP, GHP, HACCP, BRC, IFS). Koordynuje całokształt spraw związanych z jakością i bezpieczeństwem żywności w Zakładzie Produkcyjnym Hochland Polska w Kaźmierzu.
Strategia rozwoju i wykorzystania zasobów ludzkich


Termin:28.11 g. 15.00

Miejsce: sala 210 B

Zakres:

·         Zasady wynagradzania

·         Wartościowanie pracy

·         Układy progowe płac

·         Zarządzanie procesem wynagradzania

·         Strategie motywacyjne

·         Strategie szkolenia pracowników

Marta Elikowska – Menadżer HR - Od 11 lat w Hochland Polska. Odpowiada za kształtowanie oraz realizację polityki personalnej oraz budowanie kultury organizacyjnej wysokiego zaangażowania i standardów komunikacji. Za swoją misję przyjęła budowanie wizerunku Hochland Polska jako pracodawcy dla najlepszych, a także pozyskiwanie i rozwój talentów dla firmy.

 

Sylwia Szczepańska – Specjalista ds. Personalnych - Specjalista ds. Personalnych. Od 8 lat w Hochland Polska. Odpowiada za procesy w zakresie administracji personalnej i płacowej,  w tym zagadnienia związane z zatrudnianiem, rozwiązywaniem stosunku pracy, zmianami w trybie świadczenia pracy, zmianami w prawie pracy, rozliczaniem czasu pracy oraz świadczeń pracowniczych, wypłaty należności pracowniczych. Działa w tym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Wdraża działania, narzędzia w zakresie budowania wizerunku Hochland Polska jako pracodawcy dla najlepszych.

 

 

Organizacja i przebieg produkcji


Termin:13.12 g. 11.30

Miejsce: sala 2.2 CEUE

Zakres:

·         Planowanie produkcji, kto w jaki sposób planuje

·         Organizacja produkcji przestrzenno-czasowa

·         Zarządzanie produkcją, kto nadzoruje, jakie są struktury kontroli

·         Park maszynowy i linie technologiczne

·         Komputerowe planowanie produkcji

Michalina Merta – Kierownik Obszaru Produkcji - Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Wydział Towaroznawstwa. Od kilkunastu lat związana z firmą Hochland.  Kilku letnie doświadczenie w dziale jakości, pionie logistyki a od kilku lat zajmuje się zarządzaniem produkcją. Obecnie odpowiedzialna za produkcję serów podpuszczkowych dojrzewających i ich konfekcjonowanie.

Jakub Krych - Menadżer ds. Planowania i Logistyk - Absolwent studiów magisterskich Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu. Swoją karierę zawodową rozwijał w branży farmaceutycznej w firmie GlaxoSmithKline, gdzie przez ponad 11 lat, usprawniał, wdrażał i działał w obszarach logistycznych, głównie skupiając się na sferach związanych z obsługą klienta, planowaniem krótko i długoterminowym, czy rozwojem procesu S&OP (Sales and Operations Planning). Od 2017 r. w Zespole Hochland Polska, odpowiedzialny za całościowe funkcjonowanie firmy pod kątem aspektów logistycznych, przy jednoczesnej integracji całościowego łańcucha dostaw E2E (End 2 End).

 

Zobacz także