KONSULTACJE PRACOWNIKÓW 

KATEDRY POLITYKI GOSPODARCZEJ I SAMORZĄDOWEJ

Rok akademicki 2017/2018
semestr letni


dr  hab. Agnieszka Ziomek, prof. nadzw. UEP

W dniach 10.07-24.08.2018 r. ewentualny kontakt wyłącznie drogą mejlową.
pokój 119 B
tel. 61 856 95 64

e-mail: agnieszka.ziomek@ue.poznan.pl

 

 

dr hab. Ewa Łaźniewska, prof. nadzw. UEP

Proszę o kontakt drogą mejlową.

pokój 122 B 

tel. 856-95-38

e-mail: ewa.lazniewska@ue.poznan.pldr hab. Piotr Lis, prof. nadzw. UEP

wtorek, godz. 14.00-15.00
pokój 111B 

 tel. 61 856-95-78

e-mail: piotr.lis@ue.poznan.pl

Strona internetowa: http://centaur2.ue.poznan.pl/lis/

 

dr  hab. Sławomir Zwierzchlewski, prof. nadzw. UEP

Dyżury w sesji:
czwartek, godz. 15.30-16.30
W dniach 23.07-07.09.2018 r. ewentualny kontakt wyłącznie drogą mejlową.
tel. 61 856 95 11

e-mail: s.zwierzchlewski@ue.poznan.pl

 

dr Joanna Mazurkiewicz

W dniach 16.07-31.08.2018 r. ewentualny kontakt wyłącznie drogą melową.
pokój 117 B
tel. 61 856 95 56
e-mail: joanna.mazurkiewicz@ue.poznan.pl

 

dr Marek Urbaniak

Dyżury w sesji:
Dla studentów 6 semestru studiów I stopnia:
14.07.18 r. godz. 9.00-9.30
15.07.18 r., godz. 9.00-9.30
Z pozostałych studentów (tj. z wyłączeniem studentów 6 semestru studiów I stopnia):
9.09.18 r.,godz. 9.00-9.30
10.09.18 r., o godz. 9.00-9.30

pokój 111 B

tel. 856-95-78

e-mail:  marek.urbaniak@ue.poznan.pl

 

dr Paweł Błaszczyk

W dniach 16.07-27.08.2018 r. ewentualny kontakt wyłącznie drogą mejlową.

pokój 118B

tel. 61 856 95 67

e-mail: pawel.blaszczyk@ue.poznan.pl


dr Adam Majchrzak

W dniach 16.07-24.08.18 r. ewentualny kontakt wyłącznie drogą mejlową.

pokój 111B

tel. 61 856 95 78

e-mail: adam.majchrzak@ue.poznan.pl


dr Radosław Murkowski

W dniach 09.07-26.08.2018 r. ewentualny kontakt wyłącznie drogą mejlową.

pokój 118B

tel. 61 856 95 67

e-mail: radoslaw.murkowski@ue.poznan.pl


mgr Michał Wesołek

Spotkania proszę uzgadniać drogą mejlową.

tel. 61 856 95 67

pokój 118B

e-mail: michal.wesolek@ue.poznan.pl

 

mgr Bartosz Zagierski

Spotkania proszę uzgadniać drogą mejlową.

pokój 111  B

tel. 856-95-78

e-mail: bartosz.zagierski@ue.poznan.pl