Budynek B, pok. 122

tel. 61 856 95 38

e-mail: ewa.lazniewska@ue.poznan.pl
Konkurencyjność gospodarek,

Rozwój i konkurencyjność regionów UE,
Współpraca transgraniczna

State competitiveness,

Development and competetiveness of EU regions,
Cross-border cooperation