Specjalność Strategie biznesu i polityka gospodarcza w warunkach globalizacji łączy wiedzę o funkcjonowaniu przedsiębiorstw
oraz instytucji publicznych ze znajomością gospodarki:

 

  • współcześnie pracodawcy potrzebują osób kreatywnych, otwartych,   się globalnymi i krajowymi procesami gospodarczymi i znających zasady działania biznesu,
  • pracodawcy oczekują profesjonalizmu we wspieraniu funkcjonowania przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych,
  • pracodawcy .poszukują osób  podejmować racjonalne i odpowiedzialne decyzje.

 Specjalność kształtuje u studentów kompetencje biznesowe na poziomie europejskim i praktyczne umiejętności potrzebne na zmieniającym się współcześnie rynku pracy. 


Jesteś na 1 roku studiów Wydziału Ekonomii zapoznaj się z NAMI?