Specjalność

Metody nauczania

Metody nauczania i forma prowadzonych zajęć
Kadra dydaktyczna gwarantuje wysoką jakość kształcenia. Stosuje metody aktywnego przekazywania wiedzy, wsparte nowoczesnymi formami przekazu, np. technikami multimedialnymi, komunikacją przez Internet. Zajęcia umożliwiają analizę sytuacji w firmach i w gospodarce, ułatwiają podejmowanie trafnych decyzji - służą temu analizy przypadków (case studies), projekty praktyczne i gry biznesowe. Wiedzę Studentów poszerzają zapraszani na zajęcia przedstawiciele praktyki gospodarczej i administracji.


Jakimi metodami uczymy?

· Projekt analizy rynku

· Studia przypadków

· Projekt raportu

· Debata Oxfordzka

· Projekt analizy makroekonomicznej

· Gra w parlament

· Konsultacje experckie

· Zajęcia z praktykami biznesu i instytucji publicznych