1. Terminy poprawek u dr hab. Kamilli Marchewki-Bartkowiak:

  • Osoby, które nie zaliczyły lub były nieobecne na zaliczeniach poprawkowych z prowadzonych przedmiotów przez Prof. K. Marchewkę - Bartkowiak proszone są o kontakt bezpośredni lub mailowy. Terminy dyżurów oraz adres mailowy Pani Profesor znajduje się na stronie Katedry.

2. Termin poprawek u dra Michała Skopowskiego

  • 22 września (czwartek), godz. 17:30, s. 408 (dot. wszystkich przedmiotów, zarówno na studiach dziennych, jak i zaocznych)