Rachunkowość i skarbowość

Rachunkowość i skarbowość to nowoczesna specjalność na studiach licencjackich i magisterskich przeznaczona dla osób, które chcą zgłębiać tajniki obsługi finansowej, księgowej i podatkowej przedsiębiorstw, jak również opodatkowania osób fizycznych i prawnych.


Inwestycje finansowe

Specjalność Inwestycje finansowe stwarza bardzo szerokie możliwości znalezienia atrakcyjnej i dobrze płatnej pracy po studiach, ponieważ uczy praktycznych umiejętności z zakresu inwestowania na rynkach kapitałowych  oraz zarządzanie kapitałami osób prywatnych.

Studia na tym kierunku kształcą przyszłych doradców w instytucjach finansowych typu asset management, private banking itp. obsługujących klientów indywidualnych, jak i specjalistów kształtujących portfele inwestycyjne.