Celem Studiów jest przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych na podstawie przyjętych przez Ministerstwo Finansów standardów w tym zakresie oraz zgodnie z najnowszymi rozwiązaniami wprowadzonymi w finansach publicznych.

Wszelkie informacje na temat Studium zawarte są na stronie:
http://podyplomowe.ue.poznan.pl/studia.87.html

Zapraszamy !!!