Celem Studiów jest przekazanie kompleksowej i praktycznej wiedzy z zakresu finansów, rachunkowości oraz sprawozdawczości w sektorze finansów publicznych.


Wszelkie informacje na temat Studium zawarte są na stronie:
http://podyplomowe.ue.poznan.pl/studia.80.html

Zapraszamy !!!