Celem Studium jest przekazanie obiektywnej i empirycznie zweryfikowanej wiedzy, zgromadzonej zarówno przez ośrodki naukowe, jak i instytucje publiczne, na temat funkcjonowania strefy euro. Szczególny nacisk zostanie położony na analizę korzyści i kosztów, jakie wiązały się będą z przyjęciem przez Polskę wspólnej waluty euro. Zajęcia poprowadzą m. in. pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Ministerstwa Finansów oraz Narodowego Banku Polskiego. Ponadto, znaczna część spotkań będzie miała charakter warsztatów, w trakcie których uczestnicy będą analizowali w oparciu o ogólnodostępne internetowe bazy danych finansowych (m. in. case study) proces przyjmowania i funkcjonowania wspólnej waluty.

Wszelkie informacje na temat Studiów zawarte są na stronie:
http://podyplomowe.ue.poznan.pl/studia.24.html

Zapraszamy !!!

 

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim

w ramach programu edukacji ekonomicznej