Studium skierowane jest do osób pragnących pogłębić wiedzę z rachunkowości na poziomie samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz chcących udoskonalić umiejętności wykorzystania rachunkowości i finansów w zarządzaniu przedsiębiorstwem (ze szczególnym uwzględnieniem instytucji finansowych i spółek kapitałowych).

Wszelkie informacje na temat Studium zawarte są na stronie:
http://podyplomowe.ue.poznan.pl/studia.160.html

Zapraszamy !!!