Kierownik studium: dr Tomasz Gabrusewicz

Studia zostały powołane w związku z zapotrzebowaniem rynku na wykwalifikowanych księgowych, którzy znają najnowsze rozwiązania z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości finansowej jak i opodatkowania przedsiębiorstw. Ze względu na skomplikowane rozwiązania stosowane w Polsce w zakresie podatku VAT, na studium duża cześć zajęć poświęcona jest tematyce podatków. Wykładowcy studium to praktycy i doświadczeni trenerzy ze swoich dziedzin. Gwarantują oni najwyższy z możliwych poziomów nauczania.


Do kogo:

Studia Podyplomowe przeznaczone są dla wszystkich osób, które mają ukończone studia wyższe na poziomie licencjackim/magisterskim, w szczególności do służb finansowo – księgowych różnych szczebli. Program studium umożliwia naukę wszystkim osobom, chcącym pogłębić swoją wiedzę w proponowanym zakresie niezależnie od stopnia zaawansowania.


Cel:

Przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej rachunkowości przedsiębiorstw i podatku VAT, na podstawie przyjętych przez Ministerstwo Finansów standardów w tym zakresie oraz zgodnie z najnowszymi rozwiązaniami norm rachunkowości.


Korzyści:

Słuchacze zostaną zapoznani z najnowszymi rozwiązaniami z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej jak również poznają najnowsze uregulowania w zakresie opodatkowania przedsiębiorstw w Polsce i na świecie, ze szczególnym naciskiem na podatek VAT.

Absolwent Studium otrzymuje prawo do ubiegania się o wydanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, bez konieczności zdawania egzaminu o ile posiada 3-letnią praktykę w księgowości i wykształcenie magisterskie, zgodnie z art. 76b, ust. 3b, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 09.152.1223).