Całkowity koszt wynosi 4 000 zł, z możliwością rozłożenia na dwie raty.


Opłatę za studia należy uiścić na indywidualny numer konta słuchacza, nadawany w momencie przyjęcia na powyższe studia. Numer widoczny jest na konie użytkownika (www.podyplomowe.ue.poznan.pl).