Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online. Dokumenty dostarczyć można osobiście bądź listownie na adres:

Katedra Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej
ul. Powstańców Wlkp. 16, pok. 1312
61-895 Poznań


Adres do korespondencji:

Katedra Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodległości 10
61- 875 Poznań

 

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.


Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji otrzymają potwierdzenie drogą elektroniczną o przebiegu rekrutacji a następnie listownie, wraz z dokumentacją szczegółową dotyczącą przebiegu studiów.

 

Zgłoszenie obejmuje następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie,
  • kwestionariusz osobowy,
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) wniesienia opłaty za studium,
  • dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie).

Kwestionariusz, podanie oraz zobowiązanie finansowe, po aplikacji online na powyższe studia, należy wydrukować z konta użytkownika (logowanie na stronie www.podyplomowe.ue.poznan.pl) i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce, podpisanej nazwą studiów podyplomowych oraz imieniem i nazwiskiem.