International Conference
Early Job Insecurity. Determinants and Consequences
21st September 2016, Poznan, Poland


People at the beginning of their professional careers constitute a group particularly exposed to the risk of labour market exclusion, which is reflected by a relatively high incidence of unemployment, low-quality employment or economic inactivity among youth. Despite the fact that in many countries youth employment issues have been placed high on the political agenda, little progress has been achieved. In addition, the economic crisis of 2008 hit young people with great force, increasing  youth unemployment to high levels.

Given the high incidence of early job insecurity as well as the importance of this research area for both scientists and policy-makers, this conference seeks contributions on the following topics: individual strategies to deal with early job insecurity, the effects of early job insecurity, the determinants of early job insecurity, policies to combat early job insecurity.

conference committee: Piotr Michoń, Dominik Buttler
Department of Labour and Social Policy
contact: insecurity@konf.ue.poznan.pl

Międzynarodowa konferencja naukowa
Niepewność zatrudnienia wśród młodych
21 września 2016 r., Poznań


Zwiększenie aktywności zawodowej, trwałości i jakości zatrudnienia osób młodych jest bardzo ważnym celem polityki publicznej, co widać chociażby w założeniach unijnej strategii Europa 2020. Osiągnięcia w tym obszarze są jednak stosunkowo skromne. Wskazuje się wręcz na tendencję odwrotną i rosnącą niepewność zatrudnienia osób rozpoczynających karierę zawodową (early job insecurity), do której przyczynił się między innymi kryzys ekonomiczny z 2008 roku.

Ze względu na wagę problemu jakim jest rosnąca niepewność zatrudnienia młodych, pragniemy zaprosić do przedstawienia wyników prac naukowych w następujących tematach: strategie radzenia sobie z niepewnością zatrudnienia, konsekwencje niepewności zatrudnienia, przyczyny niepewności zatrudnienia, polityka publiczna wobec niepewności zatrudnienia.

organizatorzy konferencji: dr Piotr Michoń, dr Dominik Buttler
Katedra Pracy i Polityki Społecznej
kontakt: insecurity@konf.ue.poznan.pl