Lista artykułów stanowiących pomoc w rozwiązaniu studium przypadku:
  1. Oczkowska, R., 2015, Kreowanie wizerunku organizacji jako pracodawcy, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty, nr 38 (4), s. 185-197 http://eeim.kwartalnik.com.pl/resources/html/article/details?id=138836 
  2. Nazdrowicz, J., 2015, Employer branding w IT, Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula. Kształtowanie wizerunku pracodawcy, nr 44(6)/2015, s. 165-179 http://www.i.vistula.edu.pl/pubs/content/journal/2/archiw (nr 44(6)/2015, s. 165-179)