Aktualności

GRATULUJEMY!

Z radością informujemy, że 17.12.2015r. p.mgr Zuzanna Rataj obroniła rozprawę doktorską 

Społeczne budownictwo mieszkaniowe i jego rola w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych niezamożnych gospodarstw domowych w Polsce; Promotor: dr hab. Andrzej Przymeński, prof. nadzw. UEP, Recenzenci: dr hab. Maciej Cesarski, prof. nadzw. SGH w Warszawie,dr hab. Adam Kubów, prof. nadzw. UE we Wrocławiu.

Rada Wydziału Ekonomii UEP 15.01.2016r. nadała p.mgr Zuzannie Rataj stopień naukowy doktora.

Serdecznie gratulujemy!