Katedra

Konferencje naukowe

Katedra zorganizowała w ostatnim czasie następujące konferencje:

Problematyka społecznej odpowiedzialności biznesu w dydaktyce i badaniach naukowych. Perspektywa PRME (3-4.04.2017 r., UEP)


Konferencja zorganizowana została w ramach obchodów 60. rocznicy powstania Katedry Socjologii i Filozofii oraz Dni Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Konferencja obfitowała zarówno w wiele interesujących prelekcji oraz dyskusji, jak i wydarzenia towarzyszące. Na uwagę zasługuje tu wystąpienie p. prof. dr hab. Bożeny Klimczak, wprowadzające do właściwej tematyki Konferencji. Ważnymi punktami tego wydarzenia były również: wystąpienie pełnomocniczek Rektora ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, panel z udziałem sygnatariuszy PRME, panel przedstawicieli pracodawców, a także panel studentów związany z debatą oksfordzką (w ramach problemu: Powinnością nauczycieli akademickich jest angażowanie się w kształtowanie postaw proobywatelskich studentów). Pierwszy dzień Konferencji uzupełniały wystąpienia dotyczące odpowiedzialności uczelni w zakresie kształcenia studentów, prezentacja p. Kierownik Katedry Socjologii i i Filozofii, prof. dr hab. Grażyny Krzyminiewskiej podsumowująca 60 lat działalności Katedry, a także przedstawienie teatralne w wykonaniu uczniów szkół specjalnych i studentów SKN Intersophia pt. "Niezmienna. Historia nie zza siedmiu gór i lasów".

Obrady w drugim dniu Konferencji podzielone zostały na trzy sesje. Każdą z nich kończyły burzliwe dyskusje dotyczące prezentowanej problematyki - wystąpienia dotyczyły m.in. odpowiedzialności ludzi nauki, postaw uczestników życia gospodarczego, postaw studentów, standryzacji CSR, empirycznych aspektów tego obszaru działania przedsiębiorstw. Konferencję kończyły wystąpienia studentów i doktorantów. Szczegółowy program dostępny jest na oficjalnej witrynie Konferencji.


Konferencja Naukowa Myślenie prewidystyczne w naukach społecznych. Ekonomia-Socjologia-Filozofia odbyła się 13-14 kwietnia 2016 r.
Konferencja objęta została honorowym patronatem JM Rektora UEP Prof. Mariana Goryni, Prezydenta Miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka oraz Starosty Poznańskiego Jana Grabkowskiego.
Celem konferencji było ukazanie przemian zachodzących w obrębie nauk społecznych w odniesieniu do obowiązywania imperatywu „myślenia do przodu” i wzbudzenie dyskusji na temat braku/obecności refleksji dotyczącej przyszłości człowieka i społeczeństw. Do udziału w konferencji i wspólnym dialogu zaprosiliśmy socjologów, ekonomistów, filozofów, antropologów oraz reprezentantów innych nauk (przede wszystkim – społecznych), zainteresowanych wyróżnioną problematyką. 
Organizatorami tego wydarzenia byli Katedra Socjologii i Filozofii UEP, Instytut Filozofii UAM oraz SKN Intersophia.  
URBAN TRANSITIONS
Międzynarodowa Konferencja Naukowa Urban Transitions. Footprints of Social, Cultural and Economic Change odbyła się 21-22 października 2010r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Konferencja miała na celu ukazanie różnorodności i przemian przestrzeni miejskiej, która jest odbiciem zmian społecznych, kulturowych i ekonomicznych. Zmiany te, wpływając na siebie, jednocześnie wpływają na zmiany przestrzeni miasta, przestrzeni działań współczesnego człowieka. Zaprosiliśmy do wzięcia udziału w konferencji, dyskusji i wspólnym dialogu socjologów, ekonomistów, antropologów, kulturoznawców, filozofów, historyków sztuki oraz specjalistów w zakresie gospodarki przestrzennej. 

Sztuka wobec ekonomii, ekonomia wobec sztuki (UEP, 2008)

Praca w perspektywie humanistycznej
(UEP, 2005)

Kapitał społeczny w teorii i praktyce
(UEP, 2003)

Gospodarowanie kapitałem społecznym
(UEP, 2002)