Obszary badań naukowych Pracowników naszej Katedry to m. in.:
ekonomia, socjologia, socjoekonomia, socjologia obszarów wiejskich, socjologia gospodarcza, socjologia pracy, socjologia organizacji, socjotechnika zarządzania, gospodarowanie zasobami ludzkimi, przekształcenia społeczne w gospodarce, kapitał społeczny, społeczna funkcja przedsiębiorstwa, polityka społeczna, mieszkalnictwo komunalne i społeczne, socjalna pomoc mieszkaniowa, bezdomność, etyka gospodarcza, metody i techniki badań społecznych, logika, metodologia nauk ekonomicznych, etyka życia gospodarczego, etyka badań naukowych, współczesna filozofia społeczna, filozofia współczesna, metodologia nauk humanistycznych, filozofia kultury, gender studies, ekonomika troski, filozofia języka, komunikacja społeczna, systemy mediów, metodologia badań społecznych i marketingowych, ekonomia społeczna, zarządzanie innowacją.