Alicja Strózik, doktor nauk ekonomicznych; 


problematyka badawcza:

statystyka społeczna, demografia, procesy rozpadu małżeństw