Alicja Szuman, doktor habilitowany nauk ekonomicznych; członek Rady Wydziału Ekonomii, członek Wydziałowej Komisji ds. Studiów Doktoranckich,


problematyka badawcza:

demografia społeczna i ekonomiczna