Iwona Roeske-Słomka, profesor nauk ekonomicznych, profesor zwyczajny UEP; przewodnicząca Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów, członek Rady Wydziału Ekonomii, członek Wydziałowej Komisji ds. Programowania Studiów, członek Wydziałowej Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich, członek Komisji ds. Rozwoju Wydziału Ekonomii; członek Rządowej Rady Ludnościowej

problematyka badawcza
procesy demograficzne w państwach UE, metody wieloczynnikowej analizy związku cech, metody opisu koncentracji i asymetrii rozkładów