Strona główna

Problematyka naukowo- badawcza

Zagadnienia:
  • analiza rynku pracy;
  • badania wielkości i struktur gospodarstw domowych
  • badania warunków życia gospodarstw domowych;
  • badania uwarunkowań zjawisk i procesów demograficznych
  • badania systemów wartości społecznych i rodzinnych;
  • inne zagadnienia o charakterze poznawczym oparte na klasycznych metodach analizy statystyczno-demograficznej;
  • zagadnienia o charakterze rozwiązań metodycznych, a w szczególności:
                 metody wieloczynnikowej analizy związku cech;
                 metody opisu koncentracji i asymetrii rozkładów;
                 zastosowania i ograniczenia analizy probitowej.

Zobacz także