Stanowisko/ Position:
Adiunkt w Katedrze Ubezpieczeń od 1 października 2017 roku; wcześniej związana z Katedrą Ekonometrii na WIiGE (tam przez kilkanaście lat prowadziła dydaktykę i pełniła funkcję opiekuna SKN PORTFOLIO). Stopień doktora nauk ekonomicznych otrzymała w 2008 roku na podstawie rozprawy pt. "Analiza dyskryminacyjna w prognozowaniu zmian cen akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych", która została uznana za najlepszą pracę doktorską przygotowaną i obronioną na UEP w roku akademickim 2008/09 (I nagroda Fundacji UEP). Wyróżniająca praca doktorska była również powodem otrzymania w 2008 roku nagrody indywidualnej III stopnia, przyznawanej przez JM Rektora UEP.


Aktualności:
Brak :-)
Publikacje:
Aktualny wykaz publikacji znajduje się w załączniku po prawej.

Doświadczenie dydaktyczne:
Wśród nauczanych przedmiotów wskazać można: Ekonometrię (w tym dla kierunku Informatyka i Ekonometria), Econometrics (dla kierunków anglojęzycznych), Ekonometrie i badania operacyjne, Zaawansowane metody ekonometrii, Podstawy statystyki i ekonometrii (dla studiów podyplomowych), Ekonometria i prognozowanie, Modelowanie zjawisk cyklicznych i sezonowych, Mikroekonometria, Innovative brand (conjoint analysis), Metody analizy zjawisk ekonomicznych i finansowych, Analizy ilościowe w ekonomii.

Zainteresowania naukowe:
Zastosowania ekonometrii i statystyki w analizach finansowych i gospodarczych, modele zmiennych jakościowych (w tym modelowanie zachowań i preferencji jednostek), upadłość konsumencka, rynki kapitałowe, hipoteza rynków efektywnych.

Zainteresowania pozanaukowe:
MOJE DZIECI, a dodatkowo: zdrowe odżywianie, astronomia (porzucona z braku czasu), muzyka, książki po prostu, psychologia, hodowla kwiatów doniczkowych i ogrody - uwielbiam storczyki.

Pliki do pobrania:
Materiały dydaktyczne zamieszczam na moodlu.