Stanowisko/ Position:
Adiunkt w Katedrze Ubezpieczeń od 1 października 2017 roku; wcześniej związana z Katedrą Ekonometrii na WIiGE (tam przez kilkanaście lat prowadziła dydaktykę i pełniła funkcję opiekuna SKN PORTFOLIO). Stopień doktora nauk ekonomicznych otrzymała w 2008 roku na podstawie rozprawy pt. "Analiza dyskryminacyjna w prognozowaniu zmian cen akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych", która została uznana za najlepszą pracę doktorską przygotowaną i obronioną na UEP w roku akademickim 2008/09 (I nagroda Fundacji UEP). Wyróżniająca praca doktorska była również powodem otrzymania w 2008 roku nagrody indywidualnej III stopnia, przyznawanej przez JM Rektora UEP.

Konsultacje/Consultations:

W semestrze zimowym 2017/18 konsultacje odbywają się w poniedziałki w godz. 10:00-12:00.
Dodatkowo ustalono następujące terminy (z myślą o studentach zaocznych):
- 17 listopada, piątek, godz. 16:30-17:30
- 3 grudnia, sobota, godz. 11:45-12:45
- 19 stycznia, piątek, godz. 16:30-17:30
- 3 lutego, sobota, godz. 10:00-11:00


Aktualności (News):

Osoby zainteresowane rozmową na temat prowadzonego przeze mnie seminarium magisterskiego zapraszam na rozmowę w dniu 18 października (środa), w godz. 10:00-11:00. Proszę przed spotkaniem zapoznać się z jego opisem.


Publikacje:
Aktualny wykaz publikacji znajduje się w załączniku po prawej.

Doświadczenie dydaktyczne:
Wśród nauczanych przedmiotów wskazać można: Ekonometrię (w tym dla kierunku Informatyka i Ekonometria), Econometrics (dla kierunków anglojęzycznych), Ekonometrie i badania operacyjne, Zaawansowane metody ekonometrii, Podstawy statystyki i ekonometrii (dla studiów podyplomowych), Ekonometria i prognozowanie, Modelowanie zjawisk cyklicznych i sezonowych, Mikroekonometria, Innovative brand (conjoint analysis), Metody analizy zjawisk ekonomicznych i finansowych, Metody ilościowe w ekonomii.

Zainteresowania naukowe:
Zastosowania ekonometriii i statystyki w analizach finansowych i gospodarczych, modele zmiennych jakościowych (w tym modelowanie zachowań i preferencji jednostek), upadłość konsumencka, rynki kapitałowe, hipoteza rynków efektywnych.

Zainteresowania pozanaukowe:
MOJE DZIECI, a dodatkowo: zdrowe odżywianie, astronomia (porzucona z braku czasu), muzyka, książki po prostu, psychologia, hodowla kwiatów doniczkowych i ogrody - uwielbiam storczyki.

Pliki do pobrania:
Materiały dydaktyczne zamieszczam na moodlu.