Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku Finanse i rachunkowość (specjalność: ubezpieczenia gospodarcze). Pracę magisterską pt. " Wpływ ubezpieczeń sportowych na zarządzanie finansami klubu sportowego na przykładzie Asseco Resovii Rzeszów" napisał pod kierownictwem prof. Jacka Lisowskiego.


Zainteresowania badawcze: ubezpieczenia w sporcie, ochrona ubezpieczeniowa rowerzysty