Rada Finansów

Cel i zadania

Głównym celem Rady Finansów jest wsparcie Wydziału Ekonomii w zapewnieniu wysokiej jakości merytorycznej przedmiotów finansowych oferowanych w ramach wszystkich stopni studiów, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb rynku pracy.

Zadania Rady Finansów

Nawiązywanie oraz utrwalanie kontaktów z instytucjami z obszaru praktyki

Organizacja spotkań z przedstawicielami RF z obszaru praktyki

Koordynacja wydziałowych przedsięwzięć realizowanych z udziałem oraz pod patronatem Rady Finansów

Inicjowanie działań umożliwiających naukowo-dydaktyczną współpracę Wydziału z członkami RF z obszaru praktyki